JoJo’s Bizarre Adventure

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Mature , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 305 - Đang tiến hànhĐây là phần đầu tiên trong loạt series truyện tranh ăn khách về các cuộc phiêu lưu kỳ thú của các thành viên thuộc dòng họ Joestar chống lại những thế lực thù địch: ma cà rồng,quái nhân… Tác phẩm được xếp vào dòng manga kinh điển trong thể loại action-adventure tại Nhật. Tuy nhiên tại Việt Nam, số người biết đến manga này không nhiều nên nay mình xin được giới thiệu đến các bạn độc giả bộ truyện trên.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng JoJo's Bizarre Adventure 305 thegioithugian.com 15.01.2014 JoJo's Bizarre Adventure 304 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 303 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 302 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 301 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 300 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 299 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 298 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 297 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 296 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 295 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 294 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 293 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 292 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 291 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 290 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 289 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 288 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 287 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 286 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 285 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 284 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 283 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 282 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 281 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 280 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 279 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 278 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 277 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 276 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 275 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 274 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 273 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 272 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 271 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 270 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 269 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 268 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 267 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 266 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 265 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 264 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 263 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 262 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 261 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 260 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 259 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 258 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 257 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 256 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 255 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 254 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 253 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 252 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 251 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 250 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 249 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 248 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 247 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 246 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 245 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 244 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 243 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 242 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 241 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 240 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 239 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 238 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 237 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 236 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 235 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 234 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 233 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 232 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 231 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 230 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 229 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 228 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 227 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 226 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 225 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 224 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 223 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 222 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 221 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 220 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 219 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 218 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 217 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 216 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 215 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 214 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 213 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 212 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 211 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 210 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 209 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 208 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 207 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 206 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 205 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 204 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 203 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 202 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 201 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 200 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 199 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 198 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 197 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 196 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 195 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 194 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 193 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 192 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 191 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 190 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 189 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 188 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 187 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 186 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 185 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 184 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 183 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 182 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 181 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 180 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 179 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 178 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 177 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 176 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 175 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 174 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 173 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 172 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 171 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 170 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 169 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 168 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 167 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 166 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 165 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 164 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 163 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 162 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 161 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 160 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 159 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 158 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 157 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 156 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 155 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 154 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 153 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 152 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 151 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 150 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 149 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 148 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 147 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 146 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 145 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 144 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 143 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 142 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 141 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 140 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 139 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 138 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 137 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 136 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 135 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 134 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 133 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 132 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 131 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 130 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 129 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 128 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 127 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 126 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 125 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 124 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 123 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 122 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 121 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 120 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 119 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 118 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 117 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 116 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 115 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 114 thegioithugian.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 113 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 112 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 111 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 110 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 109 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 108 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 107 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 106 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 105 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 104 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 103 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 102 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 101 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 100 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 99 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 98 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 97 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 96 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 95 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 94 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 93 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 92 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 91 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 90 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 89 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 88 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 87 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 86 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 85 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 84 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 83 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 82 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 81 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 80 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 79 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 78 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 77 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 76 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 75 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 74 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 73 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 72 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 71 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 70 hamtruyen.com 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 69 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 68 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 67 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 66 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 65 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 64 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 63 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 62 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 61 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 60 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 59 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 58 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 57 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 56 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 55 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 54 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 53 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 52 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 51 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 50 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 49 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 48 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 47 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 46 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 45 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 44 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 43 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 42 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 41 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 40 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 39 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 38 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 37 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 36 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 35 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 34 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 33 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 32 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 31 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 30 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 29 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 28 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 27 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 26 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 25 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 24 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 23 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 22 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 21 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 20 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 19 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 18 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 17 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 16 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 15 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 14 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 13 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 12 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 11 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 10 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 9 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 8 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 7 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 6 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 5 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 4 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 3 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 2 Anonymous 13.10.2013 JoJo's Bizarre Adventure 1 Anonymous 13.10.2013