Jujutsu Kaisen – Vật Thể Bị Nguyền Rủa

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Horror , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 79 - Đang tiến hànhYuuji Itadori là một thiên tài có tốc độ và sức mạnh, nhưng cậu ấy muốn dành thời gian của mình trong Câu lạc bộ Tâm Linh. Một ngày sau cái chết của ông mình, anh gặp Megumi Fushiguro, người đang tìm kiếm vật thể bị nguyền rủa mà các thành viên CLB đã tìm thấy. Đối mặt với những con quái vật khủng khiếp bị “Ám”, Yuuji nuốt vật thể bị phong ấn để có được sức mạnh của nó và cứu bạn bè của mình! Nhưng giờ Yuuji là người bị “Ám”, và cậu ấy sẽ bị kéo vào thế giới ma quỷ ly kỳ của Megumi và những con quái vật độc ác …Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 79 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 78 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 77 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 76 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 75 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 74 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 73 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 72 13.03.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 71 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 70 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 69 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 68 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 67 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 66 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 65 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 64 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 63 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 62 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 61 19.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 60 18.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 59 18.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 58 18.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 57 18.02.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 56 3.01.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 55 3.01.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 54 2.01.2020 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 53 23.12.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 52 22.12.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 51 16.12.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 50 3.12.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 49 2.12.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 48 2.12.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 47 2.12.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 46 29.11.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 45 28.11.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 44 28.11.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 43 26.11.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 42 25.11.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 41 20.11.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 40 14.11.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 39 17.10.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 38 14.10.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 37 13.10.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 36 12.09.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 34 6.09.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 33 4.09.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 32 3.09.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 31 20.08.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 30 20.07.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 29 15.07.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 28 15.07.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 27 6.07.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 26 15.07.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 25 25.06.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 24 20.06.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 23 9.06.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 22 9.06.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 21 9.06.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 20 9.06.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 19 9.05.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 18 5.05.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 17 5.05.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 16 5.05.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 15 24.04.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 15 5.05.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 14 5.05.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 13 7.04.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 12 7.04.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 11 7.04.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 10 7.04.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 9 7.04.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 8 7.04.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 7 7.04.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 6 7.04.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 5 7.04.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 4 7.04.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 3 7.04.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 2 7.04.2019 Jujutsu Kaisen - Vật Thể Bị Nguyền Rủa 1 7.04.2019