Junji Itou Horror Comic Collection

Tên khác: Junji Ito Horror Collection

Tác giả: .

Thể loại: Horror .

Chương mới nhất: 14.5 - Đang tiến hànhThe Junji Itou Horror Comic Collection hay còn gọi là Itou Junji Kyoufu Manga Collection có tất cả 16 volumes. Tuy nhiên, các tác phẩm của ông được hai nhà xuất bản ấn hành. Mỗi nơi lại sắp xếp các tập chương hoàn toàn khác nhau nên mới có sự lẫn lộn giữa Museum of Terror với The Junji Itou Horror Comic Collection. Hơn nữa cả hai nhà xuất bản đều bỏ dở giữa chừng nên sẽ không có đầy đủ cả 16 vol. Nhưng có mà đọc là được rồi đúng không? hehe.
Nhóm dịch: BlogTruyen.Com HORROR FCTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 7.6 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 7.5 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 7.4 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 7.3 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 7.1 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 5.5 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 5.4 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 5.3 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 5.2 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 5.1 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 4.6 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 4.5 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 4.4 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 4.3 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 4.2 20.04.2015 Junji Itou Horror Comic Collection 4.1 20.04.2015