Justice League

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comic , Fantasy , Supernatural .

Chương mới nhất: 45 - Đang tiến hànhCùng chứng kiến sự hình thành và phát triển của Justice League – Liên Minh Công Lý!

Là tập hợp của các siêu anh hùng vĩ đại nhất thế giới: Superman, Batman, Wonder Woman,… Justice League là phòng tuyến quan trọng trong việc bảo vệ thế giới khỏi các siêu tội phạm, các quái vật từ ngoài vũ trụ hay chiều không gian khác…

Nhóm dịch: ComixVN, Team DCFanClubVNTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Justice League 45 30.05.2016 Justice League 44 30.05.2016 Justice League 43 30.05.2016 Justice League 42 30.05.2016 Justice League 41 30.05.2016 Justice League 40 30.05.2016 Justice League 39 30.05.2016 Justice League 38 30.05.2016 Justice League 37 30.05.2016 Justice League 36 30.05.2016 Justice League 35 30.05.2016 Justice League 34 30.05.2016 Justice League 33 30.05.2016 Justice League 32 30.05.2016 Justice League 31 30.05.2016 Justice League 30 30.05.2016 Justice League 29.2 30.05.2016 Justice League 29 30.05.2016 Justice League 28.2 29.05.2016 Justice League 28.1 29.05.2016 Justice League 27.2 29.05.2016 Justice League 27.1 29.05.2016 Justice League 26 29.05.2016 Justice League 25.2 29.05.2016 Justice League 25.1 29.05.2016 Justice League 24.2 29.05.2016 Justice League 24.1 29.05.2016 Justice League 23.4 29.05.2016 Justice League 23.3 29.05.2016 Justice League 23.2 29.05.2016 Justice League 23.1 29.05.2016 Justice League 22.4 29.05.2016 Justice League 22.3 29.05.2016 Justice League 22.2 29.05.2016 Justice League 22.1 29.05.2016 Justice League 21.2 29.05.2016 Justice League 21.1 29.05.2016 Justice League 20 29.05.2016 Justice League 19 29.05.2016 Justice League 18 29.05.2016 Justice League 17 28.05.2016 Justice League 16.2 28.05.2016 Justice League 16.1 28.05.2016 Justice League 15.2 28.05.2016 Justice League 15.1 28.05.2016 Justice League 14 28.05.2016 Justice League 13 28.05.2016 Justice League 12 28.05.2016 Justice League 11 28.05.2016 Justice League 10 28.05.2016 Justice League 9 28.05.2016 Justice League 8 28.05.2016 Justice League 7 28.05.2016 Justice League 6 28.05.2016 Justice League 5 28.05.2016 Justice League 4 28.05.2016 Justice League 3 28.05.2016 Justice League 2 28.05.2016 Justice League 1 28.05.2016