Kagerou Day Anthology

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 27 - Đang tiến hànhAnthology upper, downer, summer của Kagerou Day   =