Kaguya-sama wa Kokurasetai – Tensai-tachi no Renai Zunousen

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Psychological , Romance , School Life .

Chương mới nhất: 136 - Đang tiến hànhKaguya Shinomiya và Miyuki Shirogane cùng là thành viên của hội học sinh học viện Shuchi’in, được xem như là những thiên tài giữa các thiên tài. Thời gian bên nhau dần phát triển tình cảm họ dành cho nhau, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép họ là người thú nhận và ngỏ lời trước. Tình trường là chiến trường và trận chiến để khiến đối phương phải tỏ tình trước bắt đầu!
Nhóm dịch: Love Heaven MangaTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 136 29.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 135 29.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 134 29.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 133 29.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 132 29.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 131 29.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 130 29.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 129 28.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 128 28.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 127 28.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 126 28.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 125 28.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 124 28.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 123 28.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 122 15.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 121 15.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 120 15.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 119 15.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 118 15.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 117 15.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 116 15.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 115 5.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 114 5.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 113 5.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 112 5.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 111 5.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 110 5.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 109.5 5.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 109 19.02.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 109 5.05.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 108 1.01.2019 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 107 31.12.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 106 29.09.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 104 13.08.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 103 13.08.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 102 13.08.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 101 13.08.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 100 13.08.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 99 9.03.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 98 7.03.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 97 5.03.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 96 28.02.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 94 27.02.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 92 26.02.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 91 25.02.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 89 24.02.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 88 23.02.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 87 18.02.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 86 11.02.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 85 3.02.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 84 2.02.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 83.5 2.02.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 83 2.02.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 82 2.02.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 81 2.02.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 80.5 26.01.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 80 26.01.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 79 26.01.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 78 26.01.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 77 26.01.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 76 26.01.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 75 15.01.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 74 15.01.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 73 15.01.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 72 15.01.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 71 9.01.2018 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 70 Dango Daijoubu Group 15.11.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 69 Dango Daijoubu Group 15.11.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 68 Dango Daijoubu Group 15.11.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 67 Dango Daijoubu Group 15.11.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 66 Dango Daijoubu Group 15.11.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 65 Dango Daijoubu Group 15.11.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 64.5 Dango Daijoubu Group 15.11.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 64 Dango Daijoubu Group 27.10.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 63 Dango Daijoubu Group 27.10.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 62 Dango Daijoubu Group 27.10.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 61 Dango Daijoubu Group 27.10.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 60 Dango Daijoubu Group 27.10.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 59 Dango Daijoubu Group 27.10.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 58 Dango Daijoubu Group 27.10.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 57 Dango Daijoubu Group 27.10.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 56 Dango Daijoubu Group 27.10.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 55 Dango Daijoubu Group 27.10.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 54 Dango Daijoubu Group 27.10.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 53 11.08.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 52 11.08.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 51 11.08.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 50 Dango Daijoubu Group 9.04.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 49 Dango Daijoubu Group 9.04.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 48 Dango Daijoubu Group 9.04.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 47 Dango Daijoubu Group 9.04.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 46 Dango Daijoubu Group 9.04.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 45 Dango Daijoubu Group 9.04.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 44 Dango Daijoubu Group 9.04.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 43 Dango Daijoubu Group 9.04.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 42 LHmanga.com 25.03.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 41 LHmanga.com 25.03.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 40 13.03.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 39 13.03.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 38 13.03.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 37 13.03.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 36 13.03.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 35 13.03.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 34 LHmanga.com 6.02.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 33 LHmanga.com 6.02.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 32 LHmanga.com 20.01.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 31 5.01.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 30 4.01.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 29 3.01.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 28 3.01.2017 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 27.5 16.12.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 27 13.12.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 26 9.12.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 25 18.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 24 17.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 23 17.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 22 17.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 21 15.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 20 13.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 19 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 18 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 17 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 16 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 15 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 14 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 13 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 12 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 11 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 10 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 9 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 8 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 7 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 6 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 5 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 4 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 3 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 2 11.10.2016 Kaguya-sama wa Kokurasetai - Tensai-tachi no Renai Zunousen 1 11.10.2016