Kaichou wa Maid-sama

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 80 - Đang tiến hànhMisaki là hội trưởng hội học sinh của một ngôi trường toàn con trai. Để bảo vệ các bạn gái khỏi sự chèn ép, Misaki luôn gây sự với các bạn trai trong trường. Mặt khác, cô ấy lại làm việc ở một “Maid Café”. Xúi quẩy thay, Misaki bị Usui Takumi – một cậu học sinh đào hoa ở trường phát hiện. Misaki sẽ phải làm gì? Mời các bạn đón xem nhé.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kaichou wa Maid-sama 80 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 79 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 78 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 77 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 76 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 75 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 74 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 73 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 72 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 71 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 70 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 69 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 68 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 67 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 66 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 65 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 64 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 63 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 62 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 61 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 60 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 59 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 58 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 57 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 56 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 55 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 54 Darquesse 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 53 Darquesse 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 52 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 51 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 50 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 49 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 48 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 47 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 46 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 45 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 44 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 43 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 42 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 41 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 40 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 39 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 38 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 37 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 36 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 35 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 34 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 33 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 32 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 31 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 30 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 29 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 28 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 27 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 26 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 25 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 24 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 23 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 22 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 21 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 20 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 19 takura 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 18 Super-Human Tag-Team 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 17 Super-Human Tag-Team 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 16 Super-Human Tag-Team 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 15 Super-Human Tag-Team 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 14 3.14 Group 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 13 3.14 Group 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 12 3.14 Group 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 11 3.14 Group 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 10 3.14 Group 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 9 3.14 Group 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 8 3.14 Group 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 7 3.14 Group 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 6 3.14 Group 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 5 3.14 Group 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 4.5 3.14 Group 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 4 3.14 Group 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 3 3.14 Group 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 2 3.14 Group 15.10.2013 Kaichou wa Maid-sama 1 3.14 Group 15.10.2013