KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Drama , ecchi , Fantasy .

Chương mới nhất: 32 - Đang tiến hànhNhân vật chính là một người bị thoái hóa nhân cách theo thời gian mọi sự đau khổ dồn vào chính cậu ta, bị nhốt , bị hiếp , và giờ cậu ta vùng lên … chuyện gì sẽ xảy ra?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 32 22.02.2021 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 31.2 9.02.2021 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 31 9.02.2021 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 30.2 27.01.2021 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 30.2 9.02.2021 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 30 19.11.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 29.2 4.11.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 29 4.11.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 28.2 4.11.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 28 9.08.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 27.2 31.07.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 27 31.07.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 26.2 19.06.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 26 28.05.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 25.2 17.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 25 17.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 24.2 17.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 24 17.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 23.2 17.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 23 17.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 22 17.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 21.2 17.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 21 17.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 20.2 17.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 20 17.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 19.3 17.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 19.2 17.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 19 16.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 18.3 16.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 18.2 16.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 18 16.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 17.3 16.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 17.2 16.04.2020 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 17.1 3.07.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 16.3 3.07.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 16.2 16.04.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 16 16.04.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 15.2 16.04.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 15 19.02.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 14.3 29.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 14.2 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 14 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 13.2 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 13.1 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 13 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 12.5 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 12 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 11.5 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 11 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 10.2 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 10 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 9.5 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 9 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 8 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 7 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 6 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 5 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 4 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 3.2 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 3 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 2.3 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 2.2 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 2 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 1.2 22.01.2019 KAIFUKU JUTSUSHI NO YARINAOSHI 1 22.01.2019