Kamisama, Kisama wo Koroshitai

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại:

Chương mới nhất: 29.5 - Đang tiến hànhGia đình cô bị sát hại. Những tên sát nhân vẫn nhởn nhơ. Cô buồn cô hận cô đi tự tử. Ai ngờ chưa kịp tử tử thì lại vô tình chứng kiến một tên cuồng sát đang đâm nạn nhân bằng một con dao một cách sung sướng. Rồi đời cô sẽ ra sao, tự chết hay để hắn giết?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kamisama, Kisama wo Koroshitai 29.5 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 29 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 28 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 27 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 26 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 25 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 24 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 23 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 22 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 21 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 20 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 19 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 18 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 17 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 16.2 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 16.1 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 15.2 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 15.1 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 14 14.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 13.2 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 13.1 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 12.2 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 12.1 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 11.2 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 11.1 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 10 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 9 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 8.2 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 8.1 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 7.2 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 7.1 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 6.2 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 6.1 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 5 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 4 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 3.2 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 3.1 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 2.2 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 2.1 13.09.2015 Kamisama, Kisama wo Koroshitai 1 13.09.2015