Kamisama No Iutoori II

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Horror , Mystery , Psychological , Shounen , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 186 - Đang tiến hànhAkashi và bạn thân của mình – Aoyama có cùng một ước mơ – chính là bóng đá. Tuy hiểu lầm và giận nhau, nhưng cuối cùng Akashi cũng hiểu ra và quyết định xin lỗi. Nhưng cậu ấy vẫn không biết rằng lời xin lỗi ấy chẳng thể nào thực hiện được, dù là hôm nay, ngày mai, và cả ngày sau nữa ..Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kamisama No Iutoori II 186 8.01.2017 Kamisama No Iutoori II 185 19.12.2016 Kamisama No Iutoori II 184 13.12.2016 Kamisama No Iutoori II 183 3.12.2016 Kamisama No Iutoori II 182 27.11.2016 Kamisama No Iutoori II 181 20.11.2016 Kamisama No Iutoori II 180 13.11.2016 Kamisama No Iutoori II 179 5.11.2016 Kamisama No Iutoori II 178 1.11.2016 Kamisama No Iutoori II 177 23.10.2016 Kamisama No Iutoori II 176 16.10.2016 Kamisama No Iutoori II 175 16.10.2016 Kamisama No Iutoori II 174 1.10.2016 Kamisama No Iutoori II 173 25.09.2016 Kamisama No Iutoori II 172 18.09.2016 Kamisama No Iutoori II 171 12.09.2016 Kamisama No Iutoori II 170 3.09.2016 Kamisama No Iutoori II 169 29.08.2016 Kamisama No Iutoori II 168 13.08.2016 Kamisama No Iutoori II 167 7.08.2016 Kamisama No Iutoori II 166 31.07.2016 Kamisama No Iutoori II 165 28.07.2016 Kamisama No Iutoori II 164 23.07.2016 Kamisama No Iutoori II 163 10.07.2016 Kamisama No Iutoori II 162 3.07.2016 Kamisama No Iutoori II 161 26.06.2016 Kamisama No Iutoori II 160 19.06.2016 Kamisama No Iutoori II 159 15.06.2016 Kamisama No Iutoori II 158 15.06.2016 Kamisama No Iutoori II 157 5.06.2016 Kamisama No Iutoori II 156 2.06.2016 Kamisama No Iutoori II 155 2.06.2016 Kamisama No Iutoori II 154 26.05.2016 Kamisama No Iutoori II 153 24.05.2016 Kamisama No Iutoori II 152 18.05.2016 Kamisama No Iutoori II 151 15.05.2016 Kamisama No Iutoori II 150 13.05.2016 Kamisama No Iutoori II 149 11.05.2016 Kamisama No Iutoori II 148 8.05.2016 Kamisama No Iutoori II 147 6.05.2016 Kamisama No Iutoori II 146 4.05.2016 Kamisama No Iutoori II 145 2.05.2016 Kamisama No Iutoori II 144 2.05.2016 Kamisama No Iutoori II 144 2.05.2016 Kamisama No Iutoori II 143 30.04.2016 Kamisama No Iutoori II 142 30.04.2016 Kamisama No Iutoori II 141 27.04.2016 Kamisama No Iutoori II 140 24.04.2016 Kamisama No Iutoori II 139 23.04.2016 Kamisama No Iutoori II 139 24.04.2016 Kamisama No Iutoori II 138 21.04.2016 Kamisama No Iutoori II 137 17.04.2016 Kamisama No Iutoori II 136 16.04.2016 Kamisama No Iutoori II 135 16.04.2016 Kamisama No Iutoori II 134 16.04.2016 Kamisama No Iutoori II 133 16.04.2016 Kamisama No Iutoori II 132 9.04.2016 Kamisama No Iutoori II 131 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 130 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 129 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 128 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 127 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 126 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 125 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 124 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 123 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 122 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 121 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 120 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 119 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 118 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 117 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 116 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 115 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 114 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 113 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 112 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 111 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 110 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 109 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 108 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 107 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 106 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 105 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 104 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 103 6.04.2016 Kamisama No Iutoori II 102 HORROR FC 8.04.2016 Kamisama No Iutoori II 101 HORROR FC 3.04.2016 Kamisama No Iutoori II 100 HORROR FC 15.03.2016 Kamisama No Iutoori II 99 HORROR FC 8.03.2016 Kamisama No Iutoori II 98 HORROR FC 18.02.2016 Kamisama No Iutoori II 97 HORROR FC 16.02.2016 Kamisama No Iutoori II 96 HORROR FC 16.02.2016 Kamisama No Iutoori II 95 HORROR FC 21.01.2016 Kamisama No Iutoori II 94 HORROR FC 14.01.2016 Kamisama No Iutoori II 93 HORROR FC 5.01.2016 Kamisama No Iutoori II 92 HORROR FC 26.11.2015 Kamisama No Iutoori II 91 HORROR FC 17.11.2015 Kamisama No Iutoori II 90 HORROR FC 17.11.2015 Kamisama No Iutoori II 89 HORROR FC 8.10.2015 Kamisama No Iutoori II 88 HORROR FC 17.09.2015 Kamisama No Iutoori II 87 HORROR FC 17.09.2015 Kamisama No Iutoori II 86 15.09.2015 Kamisama No Iutoori II 85 HORROR FC 10.09.2015 Kamisama No Iutoori II 84 HORROR FC 7.09.2015 Kamisama No Iutoori II 83 HORROR FC 7.09.2015 Kamisama No Iutoori II 82 HORROR FC 31.08.2015 Kamisama No Iutoori II 82 HORROR FC 31.08.2015 Kamisama No Iutoori II 81 HORROR FC 20.06.2015 Kamisama No Iutoori II 80 HORROR FC 20.06.2015 Kamisama No Iutoori II 79 HORROR FC 20.06.2015 Kamisama No Iutoori II 78 HORROR FC 20.06.2015 Kamisama No Iutoori II 77 HORROR FC 20.06.2015 Kamisama No Iutoori II 76 HORROR FC 20.06.2015 Kamisama No Iutoori II 75 HORROR FC 17.06.2015 Kamisama No Iutoori II 74 HORROR FC 26.05.2015 Kamisama No Iutoori II 73 HORROR FC 25.05.2015 Kamisama No Iutoori II 72 HORROR FC 24.05.2015 Kamisama No Iutoori II 71 HORROR FC 24.05.2015 Kamisama No Iutoori II 70 HORROR FC 24.05.2015 Kamisama No Iutoori II 69 HORROR FC 24.05.2015 Kamisama No Iutoori II 68 HORROR FC 7.04.2015 Kamisama No Iutoori II 67 HORROR FC 14.01.2015 Kamisama No Iutoori II 66 HORROR FC 14.01.2015 Kamisama No Iutoori II 65 HORROR FC 14.01.2015 Kamisama No Iutoori II 64 HORROR FC 14.01.2015 Kamisama No Iutoori II 63 HORROR FC 31.12.2014 Kamisama No Iutoori II 62 HORROR FC 31.12.2014 Kamisama No Iutoori II 61 HORROR FC 31.12.2014 Kamisama No Iutoori II 60 HORROR FC 31.12.2014 Kamisama No Iutoori II 59 HORROR FC 31.12.2014 Kamisama No Iutoori II 58 HORROR FC 31.12.2014 Kamisama No Iutoori II 57 HORROR FC 31.12.2014 Kamisama No Iutoori II 56 HORROR FC 31.12.2014 Kamisama No Iutoori II 55 HORROR FC 31.12.2014 Kamisama No Iutoori II 54 HORROR FC 31.12.2014 Kamisama No Iutoori II 53 HORROR FC 31.12.2014 Kamisama No Iutoori II 52 HORROR FC 31.12.2014 Kamisama No Iutoori II 51 HORROR FC 31.12.2014 Kamisama No Iutoori II 50 HORROR FC 31.12.2014 Kamisama No Iutoori II 49 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 48 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 47 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 46 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 45 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 44 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 43 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 42 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 41 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 40 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 39 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 38 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 37 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 36 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 35 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 34 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 33 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 32 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 31 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 30 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 29 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 28 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 27 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 26 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 25 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 24 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 23 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 22 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 21 HORROR FC 30.12.2014 Kamisama No Iutoori II 20 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 19 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 18 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 17 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 16 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 15 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 14 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 13 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 12 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 11 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 10 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 9 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 8 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 7 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 6 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 5 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 4 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 3 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 2 HORROR FC 29.12.2014 Kamisama No Iutoori II 1 HORROR FC 29.12.2014