Kanata Kara

Tên khác: Vùng đất xa xăm, From far away

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Romance , Shoujo , Supernatural .

Chương mới nhất: 57 - Đang tiến hànhTrên đường về nhà, Noriko chạm phải một trái bom phát nổ. Vụ nổ kéo cô đến một chiều không gian khác, nơi cô được gọi là Mezame và có nhiệm vụ đánh thức con quái vật (mình gọi theo cách dịch của NXB – Quỷ thiên đường). Ở thế giới mới, cô phải học nếp sống mới và quan trọng nhất là chạy trốn khỏi bọn người muốn lợi dụng sức mạnh của cô. Ở nơi xa lại đó, cô gặp Izaku. Anh là người bạn của cô, là người bảo vệ cô và dạy cô về thế giới này. Khi Noriko nhận ra cô bắt đầu yêu Izaku thì cô biết được sự thật đau lòng …
Nguồn: smlfTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 10.01.2016 Kanata Kara 37 16.07.2015 Kanata Kara 36 16.07.2015 Kanata Kara 35 16.07.2015 Kanata Kara 34 16.07.2015 Kanata Kara 33 16.07.2015 Kanata Kara 32 2.06.2015 Kanata Kara 31 2.06.2015 Kanata Kara 30 2.06.2015 Kanata Kara 29 2.06.2015 Kanata Kara 28 2.06.2015 Kanata Kara 27 2.06.2015 Kanata Kara 26 2.06.2015 Kanata Kara 25 2.06.2015 Kanata Kara 24 2.06.2015 Kanata Kara 23 2.06.2015 Kanata Kara 22 2.06.2015 Kanata Kara 21 2.06.2015 Kanata Kara 20 2.06.2015 Kanata Kara 19 2.06.2015 Kanata Kara 18 2.06.2015 Kanata Kara 17 2.06.2015 Kanata Kara 16 2.06.2015 Kanata Kara 15 2.06.2015 Kanata Kara 14 2.06.2015 Kanata Kara 13 2.06.2015 Kanata Kara 12 2.06.2015 Kanata Kara 11 2.06.2015 Kanata Kara 10 2.06.2015 Kanata Kara 9 2.06.2015 Kanata Kara 8 2.06.2015 Kanata Kara 7 2.06.2015 Kanata Kara 6 2.06.2015 Kanata Kara 5 2.06.2015 Kanata Kara 4 2.06.2015 Kanata Kara 3 2.06.2015 Kanata Kara 2 2.06.2015 Kanata Kara 1 2.06.2015