Kandachime

Tên khác: Holy Sword Woman

Tác giả: .

Thể loại: Action , Martial Arts , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 36 - Đang tiến hànhTakuma Zushi chỉ muốn được yên thân. Thằng khỉ này toàn ngủ trong lớp và éo tham gia CLB nào cả. Một hôm nọ, khi đang về nhà thì hắn nhìn thấy 1 cô gái đi vào rừng và quyết định đi theo (làm gì đây). Rồi anh ta chứng kiến 1 trận đấu giữa 2 tay kiếm với phần thưởng là trở thành chủ nhân của “Kandachime”, một thanh kiếm có khả năng biến thành người. Còn về phần cô gái, Otowa Hagane khi đang choảng nhau sắp thua thì thằng lừa kia lại ngây thơ bước vào trận chiến giữa 2 tay kiếm…

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kandachime 36 BUG 4.09.2014 Kandachime 35 BUG 4.09.2014 Kandachime 34 BUG 4.09.2014 Kandachime 33 BUG 4.09.2014 Kandachime 32 BUG 4.09.2014 Kandachime 31 BUG 4.09.2014 Kandachime 30 BUG 4.09.2014 Kandachime 29 BUG 4.09.2014 Kandachime 28 BUG 4.09.2014 Kandachime 27 BUG 4.09.2014 Kandachime 26 BUG 4.09.2014 Kandachime 25 BUG 4.09.2014 Kandachime 24 BUG 4.09.2014 Kandachime 23 BUG 4.09.2014 Kandachime 22 BUG 4.09.2014 Kandachime 21 BUG 4.09.2014 Kandachime 20 BUG 4.09.2014 Kandachime 19 BUG 4.09.2014 Kandachime 18 BUG 4.09.2014 Kandachime 17 BUG 4.09.2014 Kandachime 16 BUG 4.09.2014 Kandachime 15 BUG 4.09.2014 Kandachime 14 BUG 4.09.2014 Kandachime 13 BUG 4.09.2014 Kandachime 12 BUG 4.09.2014 Kandachime 11 BUG 4.09.2014 Kandachime 10 [T][C][G] 4.09.2014 Kandachime 9 [T][C][G] 4.09.2014 Kandachime 8 [T][C][G] 4.09.2014 Kandachime 7 [T][C][G] 4.09.2014 Kandachime 6 [T][C][G] 4.09.2014 Kandachime 5 BUG 4.09.2014 Kandachime 4 BUG 4.09.2014 Kandachime 3 BUG 4.09.2014 Kandachime 2 BUG 4.09.2014 Kandachime 1 BUG 4.09.2014