Karada Sagashi

Tên khác: カラダ探し ; 寻找身体 ; 신체 찾기

Tác giả: , .

Thể loại: Horror , School Life , Tragedy .

Chương mới nhất: 69 - Đang tiến hànhChuyện không kể lúc nửa đêm về người phụ nữ mặc đồ đỏ. “Này, Asuka … hãy tìm cơ thể giúp ta”. Tại trường học, vào nửa đêm, Asuka và bạn cô ấy phải tìm kiếm những phần cơ thể đã bị cắt của con ma. Nếu họ không tìm thấy, ngày 9/11 sẽ được lặp lại và người mang đồ đỏ sẽ đến giết họ. Ai là người mang đồ đỏ? Và vì sao lại yêu cầu họ tìm kiếm bộ phận cơ thể của mình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Karada Sagashi 69 8.08.2018 Karada Sagashi 68 6.08.2018 Karada Sagashi 67 5.08.2018 Karada Sagashi 66 4.08.2018 Karada Sagashi 64 2.08.2018 Karada Sagashi 64 2.08.2018 Karada Sagashi 63 1.08.2018 Karada Sagashi 62 1.08.2018 Karada Sagashi 61.5 30.06.2018 Karada Sagashi 61 26.06.2018 Karada Sagashi 60 23.06.2018 Karada Sagashi 59 22.06.2018 Karada Sagashi 58 21.06.2018 Karada Sagashi 57 20.06.2018 Karada Sagashi 56 19.06.2018 Karada Sagashi 55 25.05.2018 Karada Sagashi 55 17.06.2018 Karada Sagashi 54 17.06.2018 Karada Sagashi 53.6 27.05.2018 Karada Sagashi 53.5 26.05.2018 Karada Sagashi 53 19.05.2018 Karada Sagashi 53 18.06.2018 Karada Sagashi 52 18.05.2018 Karada Sagashi 51 17.05.2018 Karada Sagashi 50 16.05.2018 Karada Sagashi 49 14.05.2018 Karada Sagashi 48 12.05.2018 Karada Sagashi 47 11.05.2018 Karada Sagashi 46 11.05.2018 Karada Sagashi 45 10.05.2018 Karada Sagashi 44 9.05.2018 Karada Sagashi 43 7.05.2018 Karada Sagashi 42 7.05.2018 Karada Sagashi 41 6.05.2018 Karada Sagashi 37 3.05.2018 Karada Sagashi 35 1.05.2018 Karada Sagashi 33 29.04.2018 Karada Sagashi 28 27.04.2018 Karada Sagashi 26 24.04.2018 Karada Sagashi 25 24.04.2018 Karada Sagashi 24 24.04.2018 Karada Sagashi 23 24.04.2018 Karada Sagashi 22 24.04.2018 Karada Sagashi 21 24.04.2018 Karada Sagashi 20 23.04.2018 Karada Sagashi 19 23.04.2018 Karada Sagashi 18 23.04.2018 Karada Sagashi 17 13.04.2017 Karada Sagashi 16 11.04.2017 Karada Sagashi 15 10.04.2017 Karada Sagashi 14 10.04.2017 Karada Sagashi 13 8.04.2017 Karada Sagashi 12 7.04.2017 Karada Sagashi 11 6.04.2017 Karada Sagashi 10 5.04.2017 Karada Sagashi 9 5.04.2017 Karada Sagashi 8 3.04.2017 Karada Sagashi 7 3.04.2017 Karada Sagashi 6 3.04.2017 Karada Sagashi 5 3.04.2017 Karada Sagashi 4 3.04.2017 Karada Sagashi 3 3.04.2017 Karada Sagashi 2.2 3.04.2017 Karada Sagashi 2.1 3.04.2017 Karada Sagashi 1.2 3.04.2017 Karada Sagashi 1.1 3.04.2017