Karada Sagashi

Tên khác: カラダ探し ; 寻找身体 ; 신체 찾기

Tác giả: , .

Thể loại: Horror , School Life , Tragedy .

Chương mới nhất: 148 - Đang tiến hànhChuyện không kể lúc nửa đêm về người phụ nữ mặc đồ đỏ. “Này, Asuka … hãy tìm cơ thể giúp ta”. Tại trường học, vào nửa đêm, Asuka và bạn cô ấy phải tìm kiếm những phần cơ thể đã bị cắt của con ma. Nếu họ không tìm thấy, ngày 9/11 sẽ được lặp lại và người mang đồ đỏ sẽ đến giết họ. Ai là người mang đồ đỏ? Và vì sao lại yêu cầu họ tìm kiếm bộ phận cơ thể của mình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Karada Sagashi 148 12.12.2019 Karada Sagashi 147 11.12.2019 Karada Sagashi 146 10.12.2019 Karada Sagashi 145 9.12.2019 Karada Sagashi 144 8.12.2019 Karada Sagashi 143 7.12.2019 Karada Sagashi 142 6.12.2019 Karada Sagashi 141 5.12.2019 Karada Sagashi 140 4.12.2019 Karada Sagashi 139 3.12.2019 Karada Sagashi 138 2.12.2019 Karada Sagashi 137 1.12.2019 Karada Sagashi 136 30.11.2019 Karada Sagashi 135 25.11.2019 Karada Sagashi 134 24.11.2019 Karada Sagashi 132 17.11.2019 Karada Sagashi 131 17.11.2019 Karada Sagashi 130 12.11.2019 Karada Sagashi 129 10.11.2019 Karada Sagashi 128 9.11.2019 Karada Sagashi 127 8.11.2019 Karada Sagashi 126 7.11.2019 Karada Sagashi 125 5.11.2019 Karada Sagashi 124 4.11.2019 Karada Sagashi 123 3.11.2019 Karada Sagashi 122 2.11.2019 Karada Sagashi 121 1.11.2019 Karada Sagashi 120 31.10.2019 Karada Sagashi 119 30.10.2019 Karada Sagashi 118 29.10.2019 Karada Sagashi 117 28.10.2019 Karada Sagashi 116 27.10.2019 Karada Sagashi 114 25.10.2019 Karada Sagashi 113 24.10.2019 Karada Sagashi 112 23.10.2019 Karada Sagashi 111 22.10.2019 Karada Sagashi 110 21.10.2019 Karada Sagashi 109 19.10.2019 Karada Sagashi 109 21.10.2019 Karada Sagashi 107 18.10.2019 Karada Sagashi 106 17.10.2019 Karada Sagashi 105 16.10.2019 Karada Sagashi 104 16.10.2019 Karada Sagashi 103 15.10.2019 Karada Sagashi 102 14.10.2019 Karada Sagashi 101 13.10.2019 Karada Sagashi 100 8.10.2019 Karada Sagashi 99 7.10.2019 Karada Sagashi 98 6.10.2019 Karada Sagashi 97 4.10.2019 Karada Sagashi 96 3.10.2019 Karada Sagashi 95 2.10.2019 Karada Sagashi 94 30.09.2019 Karada Sagashi 93 29.09.2019 Karada Sagashi 92 28.09.2019 Karada Sagashi 91 27.09.2019 Karada Sagashi 90 26.09.2019 Karada Sagashi 89 25.09.2019 Karada Sagashi 88 24.09.2019 Karada Sagashi 87 23.09.2019 Karada Sagashi 85 20.09.2019 Karada Sagashi 84 20.09.2019 Karada Sagashi 83 19.09.2019 Karada Sagashi 82 18.09.2019 Karada Sagashi 81 17.09.2019 Karada Sagashi 80 16.09.2019 Karada Sagashi 79 16.09.2019 Karada Sagashi 78 9.12.2018 Karada Sagashi 77 2.12.2018 Karada Sagashi 76 1.12.2018 Karada Sagashi 75 30.11.2018 Karada Sagashi 74 27.11.2018 Karada Sagashi 73 25.11.2018 Karada Sagashi 71 24.11.2018 Karada Sagashi 70 22.11.2018 Karada Sagashi 70 22.11.2018 Karada Sagashi 69 8.08.2018 Karada Sagashi 68 6.08.2018 Karada Sagashi 67 5.08.2018 Karada Sagashi 66 4.08.2018 Karada Sagashi 64 2.08.2018 Karada Sagashi 64 2.08.2018 Karada Sagashi 63 1.08.2018 Karada Sagashi 62 1.08.2018 Karada Sagashi 61.5 30.06.2018 Karada Sagashi 61 26.06.2018 Karada Sagashi 60 23.06.2018 Karada Sagashi 59 22.06.2018 Karada Sagashi 58 21.06.2018 Karada Sagashi 57 20.06.2018 Karada Sagashi 56 19.06.2018 Karada Sagashi 55 25.05.2018 Karada Sagashi 55 17.06.2018 Karada Sagashi 54 17.06.2018 Karada Sagashi 53.6 27.05.2018 Karada Sagashi 53.5 26.05.2018 Karada Sagashi 53 19.05.2018 Karada Sagashi 53 18.06.2018 Karada Sagashi 52 18.05.2018 Karada Sagashi 51 17.05.2018 Karada Sagashi 50 16.05.2018 Karada Sagashi 49 14.05.2018 Karada Sagashi 48 12.05.2018 Karada Sagashi 47 11.05.2018 Karada Sagashi 46 11.05.2018 Karada Sagashi 45 10.05.2018 Karada Sagashi 44 9.05.2018 Karada Sagashi 43 7.05.2018 Karada Sagashi 42 7.05.2018 Karada Sagashi 41 6.05.2018 Karada Sagashi 37 3.05.2018 Karada Sagashi 35 1.05.2018 Karada Sagashi 33 29.04.2018 Karada Sagashi 28 27.04.2018 Karada Sagashi 26 24.04.2018 Karada Sagashi 25 24.04.2018 Karada Sagashi 24 24.04.2018 Karada Sagashi 23 24.04.2018 Karada Sagashi 22 24.04.2018 Karada Sagashi 21 24.04.2018 Karada Sagashi 20 23.04.2018 Karada Sagashi 19 23.04.2018 Karada Sagashi 18 23.04.2018 Karada Sagashi 17 13.04.2017 Karada Sagashi 16 11.04.2017 Karada Sagashi 15 10.04.2017 Karada Sagashi 14 10.04.2017 Karada Sagashi 13 8.04.2017 Karada Sagashi 12 7.04.2017 Karada Sagashi 11 6.04.2017 Karada Sagashi 10 5.04.2017 Karada Sagashi 9 5.04.2017 Karada Sagashi 8 3.04.2017 Karada Sagashi 7 3.04.2017 Karada Sagashi 6 3.04.2017 Karada Sagashi 5 3.04.2017 Karada Sagashi 4 3.04.2017 Karada Sagashi 3 3.04.2017 Karada Sagashi 2.2 3.04.2017 Karada Sagashi 2.1 3.04.2017 Karada Sagashi 1.2 3.04.2017 Karada Sagashi 1.1 3.04.2017