Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Comic , Slice of Life .

Chương mới nhất: 54 - Đang tiến hànhKarakai Jouzu no Takagi-san dựa trên tác phẩm cùng tên, nói về Takagi và con gái cô ấy, Chi. mang đến có các bạn những câu chuyện thường ngày châm chọc hài hước, liều rằng người bố có xuất hiện hay không…..?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 54 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 53 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 52 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 51 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 50 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 49 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 48.5 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 48 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 47 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 46 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 45 21.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 44 21.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 43 21.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 42 21.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 41 21.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 40 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 39 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 38 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 37 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 36 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 35 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 34 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 33 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 32 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 31 10.08.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 30 7.08.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 29 7.08.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 28 7.08.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 27 28.07.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 26 28.07.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 25 23.07.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 24 22.07.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 23 22.07.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 22 22.07.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 21 22.07.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 20.5 24.04.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 20 6.04.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 19 6.04.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 18 6.04.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 17 6.04.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 16 9.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 15 9.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 14 9.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 13 9.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 12 8.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 11 8.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 10 MABUMG 7.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 9 MABUMG 7.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 8 MABUMG 7.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 7 MABUMG 7.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 6 MABUMG 7.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 5 MABUMG 26.01.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 4 MABUMG 26.01.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 3 MABUMG 26.01.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 2 MABUMG 26.01.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 1 MABUMG 26.01.2018