Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Comic , Slice of Life .

Chương mới nhất: 80 - Đang tiến hànhKarakai Jouzu no Takagi-san dựa trên tác phẩm cùng tên, nói về Takagi và con gái cô ấy, Chi. mang đến có các bạn những câu chuyện thường ngày châm chọc hài hước, liều rằng người bố có xuất hiện hay không…..?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 98 18.04.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 80 3.05.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 79 26.04.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 78 21.04.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 77 30.03.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 76 20.03.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 75 17.03.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 74.5 14.03.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 74 28.02.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 73 6.02.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 72 4.02.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 71 3.02.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 70 12.01.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 69 12.01.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 68 8.01.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 67 8.01.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 66 8.01.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 65 8.01.2019 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 64 16.11.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 63 13.11.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 62 13.11.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 61 13.11.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 60 13.11.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 59 21.10.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 58 21.10.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 57 21.10.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 56 21.10.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 55 21.10.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 54 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 53 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 52 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 51 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 50 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 49 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 48.5 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 48 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 47 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 46 22.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 45 21.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 44 21.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 43 21.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 42 21.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 41 21.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 40 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 39 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 38 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 37 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 36 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 35 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 34 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 33 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 32 13.09.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 31 10.08.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 30 7.08.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 29 7.08.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 28 7.08.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 27 28.07.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 26 28.07.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 25 23.07.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 24 22.07.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 23 22.07.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 22 22.07.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 21 22.07.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 20.5 24.04.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 20 6.04.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 19 6.04.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 18 6.04.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 17 6.04.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 16 9.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 15 9.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 14 9.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 13 9.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 12 8.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 11 8.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 10 MABUMG 7.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 9 MABUMG 7.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 8 MABUMG 7.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 7 MABUMG 7.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 6 MABUMG 7.02.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 5 MABUMG 26.01.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 4 MABUMG 26.01.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 3 MABUMG 26.01.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 2 MABUMG 26.01.2018 Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san 1 MABUMG 26.01.2018