Karakuri Circus

Tên khác: Gánh xiếc quái dị

Tác giả: .

Thể loại: Action , Shounen , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 40 - Đang tiến hànhBỘ TRUYỆN CỰC HAY NÓI VỀ SỐNG RỒI CHẾT-CHẾT XONG LẠI ĐỘI MỒ DẬY ÉO CHỊU CHẾT CHO. NHÂN VẬT CHÍNH LÀ CẬU BÉ MASARU SAIGA XOAY QUANH CẬU LÀ CỐT TRUYỆN LÊ THÊ VỀ CUỘC CHIẾN LÊ THÊ GIỮA LOÀI NGƯỜI VÀ BÚP BÊ CÙNG NHỮNG RANH GIỚI VỀ SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT BỊ XÓA NHÒA. AI ĐỌC RỒI THÌ CHẮC CHẮN BẢO HAY CHƯA ĐỌC THÌ VÀO MÀ COI…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Karakuri Circus 40 LLC Team 7.07.2016 Karakuri Circus 39 LLC Team 2.07.2016 Karakuri Circus 38 LLC Team 2.07.2016 Karakuri Circus 37 LLC Team 2.07.2016 Karakuri Circus 36 LLC Team 2.07.2016 Karakuri Circus 35 LLC Team 2.07.2016 Karakuri Circus 34 LLC Team 2.07.2016 Karakuri Circus 33 LLC Team 2.07.2016 Karakuri Circus 32 LLC Team 25.06.2016 Karakuri Circus 31 LLC Team 25.06.2016 Karakuri Circus 30 LLC Team 25.06.2016 Karakuri Circus 29 LLC Team 25.06.2016 Karakuri Circus 28 LLC Team 25.06.2016 Karakuri Circus 27 LLC Team 25.06.2016 Karakuri Circus 26 LLC Team 14.06.2016 Karakuri Circus 25 LLC Team 14.06.2016 Karakuri Circus 24 LLC Team 14.06.2016 Karakuri Circus 23 LLC Team 14.06.2016 Karakuri Circus 22 LLC Team 14.06.2016 Karakuri Circus 21 LLC Team 14.06.2016 Karakuri Circus 20 LLC Team 14.06.2016 Karakuri Circus 19 LLC Team 14.06.2016 Karakuri Circus 18 LLC Team 14.06.2016 Karakuri Circus 17 LLC Team 14.06.2016 Karakuri Circus 16 LLC Team 14.06.2016 Karakuri Circus 15 LLC Team 14.06.2016 Karakuri Circus 14 LLC Team 14.06.2016 Karakuri Circus 13 LLC Team 3.06.2016 Karakuri Circus 12 LLC Team 3.06.2016 Karakuri Circus 11 LLC Team 3.06.2016 Karakuri Circus 10 LLC Team 3.06.2016 Karakuri Circus 9 LLC Team 3.06.2016 Karakuri Circus 8 LLC Team 3.06.2016 Karakuri Circus 7 LLC Team 3.06.2016 Karakuri Circus 6 LLC Team 3.06.2016 Karakuri Circus 5 LLC Team 3.06.2016 Karakuri Circus 4 LLC Team 3.06.2016 Karakuri Circus 3 LLC Team 3.06.2016 Karakuri Circus 2 LLC Team 3.06.2016 Karakuri Circus 1 LLC Team 3.06.2016