Katsu!

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 157 - Đang tiến hànhỜ thì trong một thành phố nào đó ở Nhật, có một chàng trai tình cờ gặp được một cô gái xinh đẹp. Do phải lòng nàng, chàng đã đăng kí vào một phòng tập boxing do cha nàng làm chủ, nhưng không may thay là cha mẹ nàng đã ly hôn còn nàng thì lại cực kì ghét boxing. Rồi chuyện tình éo le của đôi “uyên ương” này sẽ về đâu?

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Katsu! 157 LHmanga.com 17.02.2016 Katsu! 156 LHmanga.com 17.02.2016 Katsu! 155 LHmanga.com 17.02.2016 Katsu! 153 LHmanga.com 15.01.2016 Katsu! 153 LHmanga.com 27.01.2016 Katsu! 152 LHmanga.com 14.01.2016 Katsu! 151 LHmanga.com 14.01.2016 Katsu! 150 LHmanga.com 14.01.2016 Katsu! 149 LHmanga.com 24.12.2015 Katsu! 148 LHmanga.com 24.12.2015 Katsu! 147 LHmanga.com 24.12.2015 Katsu! 146 LHmanga.com 24.12.2015 Katsu! 145 LHmanga.com 24.12.2015 Katsu! 144 LHmanga.com 24.12.2015 Katsu! 143 LHmanga.com 23.12.2015 Katsu! 142 LHmanga.com 23.12.2015 Katsu! 141 LHmanga.com 23.12.2015 Katsu! 140 LHmanga.com 20.12.2015 Katsu! 139 LHmanga.com 18.12.2015 Katsu! 138 LHmanga.com 18.12.2015 Katsu! 137 LHmanga.com 18.12.2015 Katsu! 136 LHmanga.com 16.12.2015 Katsu! 135 LHmanga.com 15.12.2015 Katsu! 135 LHmanga.com 16.12.2015 Katsu! 134 LHmanga.com 13.12.2015 Katsu! 133 LHmanga.com 13.12.2015 Katsu! 132 LHmanga.com 11.12.2015 Katsu! 131 LHmanga.com 11.12.2015 Katsu! 130 LHmanga.com 9.12.2015 Katsu! 129 LHmanga.com 8.12.2015 Katsu! 128 LHmanga.com 8.12.2015 Katsu! 127 LHmanga.com 6.12.2015 Katsu! 126 LHmanga.com 6.12.2015 Katsu! 125 LHmanga.com 5.12.2015 Katsu! 124 LHmanga.com 5.12.2015 Katsu! 123 2.12.2015 Katsu! 122 LHmanga.com 2.12.2015 Katsu! 121 LHmanga.com 1.12.2015 Katsu! 120 LHmanga.com 1.12.2015 Katsu! 119 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 118 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 117 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 116 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 115 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 114 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 113 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 112 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 111 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 110 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 109 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 108 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 107 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 106 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 105 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 104 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 103 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 102 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 101 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 100 LHmanga.com 23.11.2015 Katsu! 99 LHmanga.com 21.11.2015 Katsu! 98 LHmanga.com 21.11.2015 Katsu! 97 LHmanga.com 15.11.2015 Katsu! 96 LHmanga.com 15.11.2015 Katsu! 95 LHmanga.com 15.11.2015 Katsu! 94 LHmanga.com 15.11.2015 Katsu! 93 LHmanga.com 15.11.2015 Katsu! 92 LHmanga.com 15.11.2015 Katsu! 90 LHmanga.com 8.11.2015 Katsu! 89 LHmanga.com 5.11.2015 Katsu! 88 LHmanga.com 31.10.2015 Katsu! 87 LHmanga.com 25.10.2015 Katsu! 86 21.10.2015 Katsu! 85 LHmanga.com 17.10.2015 Katsu! 84 LHmanga.com 13.10.2015 Katsu! 83 LHmanga.com 29.09.2015 Katsu! 82 LHmanga.com 27.09.2015 Katsu! 81 LHmanga.com 26.09.2015 Katsu! 80 LHmanga.com 24.09.2015 Katsu! 79 LHmanga.com 21.09.2015 Katsu! 78 LHmanga.com 20.09.2015 Katsu! 77 LHmanga.com 20.09.2015 Katsu! 76 LHmanga.com 15.09.2015 Katsu! 75 LHmanga.com 15.09.2015 Katsu! 74 LHmanga.com 12.09.2015 Katsu! 73 LHmanga.com 12.09.2015 Katsu! 72 LHmanga.com 8.09.2015 Katsu! 72 LHmanga.com 12.09.2015 Katsu! 71 LHmanga.com 3.09.2015 Katsu! 70 LHmanga.com 1.09.2015 Katsu! 69 LHmanga.com 31.08.2015 Katsu! 69 LHmanga.com 1.09.2015 Katsu! 68 LHmanga.com 27.08.2015 Katsu! 67 LHmanga.com 26.08.2015 Katsu! 66 LHmanga.com 24.08.2015 Katsu! 65 LHmanga.com 21.08.2015 Katsu! 64 LHmanga.com 18.08.2015 Katsu! 63 LHmanga.com 18.08.2015 Katsu! 62 LHmanga.com 18.08.2015 Katsu! 61 Devil Slayer Team 11.08.2015 Katsu! 60 LHmanga.com 11.08.2015 Katsu! 59 LHmanga.com 9.08.2015 Katsu! 58 LHmanga.com 9.08.2015 Katsu! 57 LHmanga.com 9.08.2015 Katsu! 56 LHmanga.com 7.08.2015 Katsu! 55 LHmanga.com 6.08.2015 Katsu! 54 LHmanga.com 6.08.2015 Katsu! 53 LHmanga.com 2.08.2015 Katsu! 52 LHmanga.com 31.07.2015 Katsu! 51 LHmanga.com 29.07.2015 Katsu! 50 LHmanga.com 29.07.2015 Katsu! 49 29.07.2015 Katsu! 48 LHmanga.com 21.07.2015 Katsu! 47 LHmanga.com 19.07.2015 Katsu! 46 LHmanga.com 18.07.2015 Katsu! 45 17.07.2015 Katsu! 44 17.07.2015 Katsu! 42 LHmanga.com 13.07.2015 Katsu! 41 LHmanga.com 13.07.2015 Katsu! 39 LHmanga.com 12.07.2015 Katsu! 38 LHmanga.com 12.07.2015 Katsu! 37 LHmanga.com 12.07.2015 Katsu! 36 LHmanga.com 12.07.2015 Katsu! 35 LHmanga.com 12.07.2015 Katsu! 34 LHmanga.com 12.07.2015 Katsu! 33 LHmanga.com 12.07.2015 Katsu! 32 LHmanga.com 12.07.2015 Katsu! 31 LHmanga.com 12.07.2015 Katsu! 30 LHmanga.com 12.07.2015 Katsu! 29 LHmanga.com 11.07.2015 Katsu! 28 LHmanga.com 10.07.2015 Katsu! 27 LHmanga.com 9.07.2015 Katsu! 26 LHmanga.com 8.07.2015 Katsu! 25 LHmanga.com 7.07.2015 Katsu! 24 LHmanga.com 7.07.2015 Katsu! 23 LHmanga.com 6.07.2015 Katsu! 22 LHmanga.com 6.07.2015 Katsu! 21 LHmanga.com 4.07.2015 Katsu! 20 Devil Slayer Team 8.03.2015 Katsu! 19 Devil Slayer Team 19.11.2014 Katsu! 18 Devil Slayer Team 30.09.2014 Katsu! 17 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 16 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 15 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 14 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 13 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 12 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 11 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 10 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 9 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 8 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 7 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 6 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 5 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 4 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 3 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 2 Devil Slayer Team 29.09.2014 Katsu! 1 Devil Slayer Team 29.09.2014