Kedamono Kareshi

Tên khác: KedamonoKareshi; Beast Boyfriend

Tác giả: .

Thể loại: Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 74 - Đang tiến hànhVì mẹ tái hôn nên Himari phải quay trở lại quê nhà, tại đây cô bé đã gặp lại cái tên chuyên quấy phá mình hồi học tiểu học, nhưng điều khủng khiếp hơn chờ đợi cô chính là sau khi trở về nhà…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kedamono Kareshi 74 18.11.2016 Kedamono Kareshi 73 18.11.2016 Kedamono Kareshi 72 18.11.2016 Kedamono Kareshi 71 18.11.2016 Kedamono Kareshi 70 18.11.2016 Kedamono Kareshi 69 18.11.2016 Kedamono Kareshi 68 18.11.2016 Kedamono Kareshi 67 18.11.2016 Kedamono Kareshi 66 18.11.2016 Kedamono Kareshi 65 18.11.2016 Kedamono Kareshi 64 18.11.2016 Kedamono Kareshi 63 18.11.2016 Kedamono Kareshi 62 18.11.2016 Kedamono Kareshi 61 18.11.2016 Kedamono Kareshi 60 17.11.2016 Kedamono Kareshi 59 17.11.2016 Kedamono Kareshi 58 17.11.2016 Kedamono Kareshi 57 17.11.2016 Kedamono Kareshi 56 17.11.2016 Kedamono Kareshi 55 17.11.2016 Kedamono Kareshi 54 17.11.2016 Kedamono Kareshi 53 17.11.2016 Kedamono Kareshi 52 17.11.2016 Kedamono Kareshi 51 17.11.2016 Kedamono Kareshi 50 17.11.2016 Kedamono Kareshi 49 17.11.2016 Kedamono Kareshi 48 17.11.2016 Kedamono Kareshi 47 17.11.2016 Kedamono Kareshi 46 17.11.2016 Kedamono Kareshi 45 17.11.2016 Kedamono Kareshi 44 17.11.2016 Kedamono Kareshi 43 17.11.2016 Kedamono Kareshi 42 17.11.2016 Kedamono Kareshi 41 17.11.2016 Kedamono Kareshi 40 17.11.2016 Kedamono Kareshi 39 17.11.2016 Kedamono Kareshi 38 17.11.2016 Kedamono Kareshi 37 17.11.2016 Kedamono Kareshi 36 17.11.2016 Kedamono Kareshi 35 17.11.2016 Kedamono Kareshi 34 17.11.2016 Kedamono Kareshi 33 16.11.2016 Kedamono Kareshi 32 16.11.2016 Kedamono Kareshi 31 16.11.2016 Kedamono Kareshi 30 16.11.2016 Kedamono Kareshi 29 16.11.2016 Kedamono Kareshi 28 16.11.2016 Kedamono Kareshi 27 16.11.2016 Kedamono Kareshi 26 16.11.2016 Kedamono Kareshi 25 16.11.2016 Kedamono Kareshi 24 16.11.2016 Kedamono Kareshi 23 16.11.2016 Kedamono Kareshi 22 16.11.2016 Kedamono Kareshi 21 16.11.2016 Kedamono Kareshi 20 16.11.2016 Kedamono Kareshi 19 16.11.2016 Kedamono Kareshi 18 16.11.2016 Kedamono Kareshi 17 16.11.2016 Kedamono Kareshi 16 16.11.2016 Kedamono Kareshi 15 16.11.2016 Kedamono Kareshi 14 16.11.2016 Kedamono Kareshi 13 5.07.2015 Kedamono Kareshi 12 5.07.2015 Kedamono Kareshi 11 5.07.2015 Kedamono Kareshi 10 5.07.2015 Kedamono Kareshi 9 5.07.2015 Kedamono Kareshi 8 5.07.2015 Kedamono Kareshi 7 5.07.2015 Kedamono Kareshi 6 5.07.2015 Kedamono Kareshi 5 5.07.2015 Kedamono Kareshi 4 5.07.2015 Kedamono Kareshi 3 5.07.2015 Kedamono Kareshi 2 5.07.2015 Kedamono Kareshi 1 5.07.2015