Keijo

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Drama .

Chương mới nhất: 240 - Đang tiến hànhKaminashi Nozomi(17 tuổi) là 1 vận động viên xuất sắc.Giỏi tới mức mà những trường đại học có chương trình đào tọa vận động viên tốt nhất đều tìm cách chiêu mộ cô. Rất tiếc cho họ, cô ấy đã có dự tính khác. Do hoàn cảnh gia đình rất nghèo khổ, đối với cô ấy, tình tiền là tất cả. Thế nên cô ấy quyết định bước chân vào thế giới của keijo. Keijo là 1 môn thể thao cá cược nơi mà các cô gái phải đứng trên các bục nổi và thi đấu với nhau. Mục đích cuối cùng là đẩy đối phương ngã khỏi bục và rớt xuống nước, nhưng họ chỉ được sử dụng ” mông và “mông để đẩy. Liệu Nozomo có thể thi đấu trong thế giới Keijo đầy khắc nghiệt và mang lại may mắn cùng sự giàu có cho gia đình không?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Keijo 240 5.05.2017 Keijo 239 24.04.2017 Keijo 238 24.04.2017 Keijo 237 24.04.2017 Keijo 236 24.04.2017 Keijo 235 19.04.2017 Keijo 234 19.04.2017 Keijo 233 19.04.2017 Keijo 232 19.04.2017 Keijo 231 30.03.2017 Keijo 230 30.03.2017 Keijo 229 30.03.2017 Keijo 228 30.03.2017 Keijo 227 30.03.2017 Keijo 226 29.03.2017 Keijo 225 29.03.2017 Keijo 224 29.03.2017 Keijo 223 29.03.2017 Keijo 222 29.03.2017 Keijo 221 29.03.2017 Keijo 220 29.03.2017 Keijo 219 29.03.2017 Keijo 218 29.03.2017 Keijo 217 29.03.2017 Keijo 216.5 29.03.2017 Keijo 216 26.03.2017 Keijo 215 26.03.2017 Keijo 214 26.03.2017 Keijo 213 26.03.2017 Keijo 212 26.03.2017 Keijo 211 26.03.2017 Keijo 210 26.03.2017 Keijo 209 25.03.2017 Keijo 208 25.03.2017 Keijo 207 25.03.2017 Keijo 206 25.03.2017 Keijo 205 25.03.2017 Keijo 204 25.03.2017 Keijo 203 25.03.2017 Keijo 202 25.03.2017 Keijo 201 25.03.2017 Keijo 200 25.03.2017 Keijo 199 25.03.2017 Keijo 198 25.03.2017 Keijo 197 25.03.2017 Keijo 196 25.03.2017 Keijo 195 24.03.2017 Keijo 194 24.03.2017 Keijo 193 24.03.2017 Keijo 192 24.03.2017 Keijo 191.5 24.03.2017 Keijo 191 24.03.2017 Keijo 190 24.03.2017 Keijo 189 24.03.2017 Keijo 188 24.03.2017 Keijo 187 24.03.2017 Keijo 186 24.03.2017 Keijo 185 24.03.2017 Keijo 184 24.03.2017 Keijo 183 24.03.2017 Keijo 182 24.03.2017 Keijo 181 24.03.2017 Keijo 180 24.03.2017 Keijo 179 24.03.2017 Keijo 178 24.03.2017 Keijo 177 24.03.2017 Keijo 176 24.03.2017 Keijo 175 24.03.2017 Keijo 174 24.03.2017 Keijo 173 24.03.2017 Keijo 172 24.03.2017 Keijo 171 24.03.2017 Keijo 170 24.03.2017 Keijo 169 24.03.2017 Keijo 168 24.03.2017 Keijo 167 24.03.2017 Keijo 166 24.03.2017 Keijo 165 24.03.2017 Keijo 164 24.03.2017 Keijo 163 24.03.2017 Keijo 162 23.03.2017 Keijo 161 23.03.2017 Keijo 160 23.03.2017 Keijo 159 23.03.2017 Keijo 158 23.03.2017 Keijo 157 23.03.2017 Keijo 156 23.03.2017 Keijo 155 23.03.2017 Keijo 154 23.03.2017 Keijo 153 23.03.2017 Keijo 152 23.03.2017 Keijo 151 23.03.2017 Keijo 150 23.03.2017 Keijo 149 23.03.2017 Keijo 148 23.03.2017 Keijo 147 23.03.2017 Keijo 146 23.03.2017 Keijo 145 21.03.2017 Keijo 144 21.03.2017 Keijo 143 21.03.2017 Keijo 142 21.03.2017 Keijo 141 21.03.2017 Keijo 140 21.03.2017 Keijo 139 21.03.2017 Keijo 138 21.03.2017 Keijo 137 21.03.2017 Keijo 135 19.03.2017 Keijo 134 19.03.2017 Keijo 133 19.03.2017 Keijo 132 19.03.2017 Keijo 131 19.03.2017 Keijo 130 17.03.2017 Keijo 129 17.03.2017 Keijo 128 17.03.2017 Keijo 127 17.03.2017 Keijo 126 17.03.2017 Keijo 125 17.03.2017 Keijo 124 17.03.2017 Keijo 123 17.03.2017 Keijo 122 17.03.2017 Keijo 121 17.03.2017 Keijo 120 17.03.2017 Keijo 119 17.03.2017 Keijo 118 17.03.2017 Keijo 117 17.03.2017 Keijo 116 17.03.2017 Keijo 115 14.03.2017 Keijo 114 14.03.2017 Keijo 113 14.03.2017 Keijo 112 14.03.2017 Keijo 111 14.03.2017 Keijo 110 12.03.2017 Keijo 109 12.03.2017 Keijo 108 12.03.2017 Keijo 107 12.03.2017 Keijo 106 12.03.2017 Keijo 105 8.03.2017 Keijo 104 8.03.2017 Keijo 103 8.03.2017 Keijo 102 5.03.2017 Keijo 102 8.03.2017 Keijo 101 5.03.2017 Keijo 101 8.03.2017 Keijo 100 5.03.2017 Keijo 100 8.03.2017 Keijo 99 4.03.2017 Keijo 98 4.03.2017 Keijo 97 4.03.2017 Keijo 96 4.03.2017 Keijo 95 26.02.2017 Keijo 94 26.02.2017 Keijo 93 26.02.2017 Keijo 92 26.02.2017 Keijo 91 25.02.2017 Keijo 90 25.02.2017 Keijo 89.5 24.02.2017 Keijo 89 24.02.2017 Keijo 88 24.02.2017 Keijo 87 22.02.2017 Keijo 86 22.02.2017 Keijo 85 22.02.2017 Keijo 84 22.02.2017 Keijo 83 20.02.2017 Keijo 82 20.02.2017 Keijo 81 20.02.2017 Keijo 80 20.02.2017 Keijo 79 20.02.2017 Keijo 78 20.02.2017 Keijo 77 20.02.2017 Keijo 76 20.02.2017 Keijo 75 20.02.2017 Keijo 74 20.02.2017 Keijo 73 20.02.2017 Keijo 72 20.02.2017 Keijo 71 20.02.2017 Keijo 70 20.02.2017 Keijo 69 17.02.2017 Keijo 68 17.02.2017 Keijo 67.5 17.02.2017 Keijo 67 17.02.2017 Keijo 66 17.02.2017 Keijo 65 17.02.2017 Keijo 64 17.02.2017 Keijo 63 17.02.2017 Keijo 62 17.02.2017 Keijo 61 15.02.2017 Keijo 60 15.02.2017 Keijo 59 15.02.2017 Keijo 58 15.02.2017 Keijo 57 15.02.2017 Keijo 56 15.02.2017 Keijo 55 12.02.2017 Keijo 54 12.02.2017 Keijo 53 12.02.2017 Keijo 52 12.02.2017 Keijo 51 9.02.2017 Keijo 50 9.02.2017 Keijo 49 9.02.2017 Keijo 48 9.02.2017 Keijo 47 9.02.2017 Keijo 46 9.02.2017 Keijo 45 8.02.2017 Keijo 44 8.02.2017 Keijo 43.5 7.02.2017 Keijo 43 7.02.2017 Keijo 42 7.02.2017 Keijo 41 7.02.2017 Keijo 40 6.02.2017 Keijo 39 6.02.2017 Keijo 38 6.02.2017 Keijo 37 6.02.2017 Keijo 36.5 6.02.2017 Keijo 36 6.02.2017 Keijo 35 6.02.2017 Keijo 34.5 1.06.2016 Keijo 34 1.06.2016 Keijo 33 25.05.2016 Keijo 32 20.05.2016 Keijo 31 17.05.2016 Keijo 30 16.05.2016 Keijo 29 16.05.2016 Keijo 28 12.05.2016 Keijo 27 9.05.2016 Keijo 26 6.05.2016 Keijo 25 6.05.2016 Keijo 24 6.05.2016 Keijo 23 6.05.2016 Keijo 22 6.05.2016 Keijo 21 6.05.2016 Keijo 20 6.05.2016 Keijo 19 6.05.2016 Keijo 18 6.05.2016 Keijo 17 6.05.2016 Keijo 16.5 6.05.2016 Keijo 16 6.05.2016 Keijo 15 6.05.2016 Keijo 14 6.05.2016 Keijo 13 6.05.2016 Keijo 12 6.05.2016 Keijo 11 6.05.2016 Keijo 10 6.05.2016 Keijo 9 6.05.2016 Keijo 8 6.05.2016 Keijo 7 6.05.2016 Keijo 6.5 6.05.2016 Keijo 6 6.05.2016 Keijo 5 6.05.2016 Keijo 4 6.05.2016 Keijo 3 6.05.2016 Keijo 2 6.05.2016 Keijo 1 6.05.2016