Kekkaishi

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Anime , Drama , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 24 - Hoàn thànhVào buổi đêm, cậu học sinh trung học Yoshimori Sumimura là một kết giới sư – một thợ săn quỉ có khả năng tạo kết giới để bắt những con mồi của mình. Ban ngày, Yoshimori lại tiếp tục cuộc chiến của mình với tính hảo ngọt và ông nội khó tính của mình. Cô bạn hàng xóm xinh đẹp lớn hơn Yoshimori 2 tuổi Tokine Yukimura cũng là một kết giới sư, nhưng giữa hai gia đình luôn có sự mâu thuẫn về vị trí truyền nhân chính thức của dòng họ.

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kekkaishi 345 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 344 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 343 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 342 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 341 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 340 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 339 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 338 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 337 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 336 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 335 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 334 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 333 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 332 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 331 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 330 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 329 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 328 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 327 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 326 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 325 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 324 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 323 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 322 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 321 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 320 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 319 alo8.com 16.10.2013 Kekkaishi 318 alo8.com 16.10.2013 Kekkaishi 317 alo8.com 16.10.2013 Kekkaishi 316 alo8.com 16.10.2013 Kekkaishi 315 alo8.com 16.10.2013 Kekkaishi 314 alo8.com 16.10.2013 Kekkaishi 313 alo8.com 16.10.2013 Kekkaishi 312 alo8.com 16.10.2013 Kekkaishi 311 alo8.com 16.10.2013 Kekkaishi 310 alo8.com 16.10.2013 Kekkaishi 309 alo8.com 16.10.2013 Kekkaishi 308 alo8.com 16.10.2013 Kekkaishi 307 alo8.com 16.10.2013 Kekkaishi 306 alo8.com 16.10.2013 Kekkaishi 305 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 304 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 303 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 302 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 301 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 300 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 299 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 298 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 297 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 296 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 295 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 294 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 293 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 292 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 291 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 290 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 289 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 288 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 287 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 286 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 285 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 284 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 283 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 282 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 281 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 280 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 279 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 278 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 277 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 276 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 275 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 274 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 273 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 272 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 271 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 270 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 269 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 268 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 267 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 266 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 265 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 264 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 263 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 262 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 261 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 260 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 259 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 258 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 257 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 256 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 255 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 254 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 253 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 252 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 251 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 250 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 249 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 248 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 247 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 246 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 245 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 244 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 243 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 242 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 241 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 240 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 239 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 238 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 237 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 236 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 235 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 234 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 233 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 232 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 231 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 230 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 229 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 228 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 227 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 226 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 225 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 224 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 223 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 222 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 221 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 220 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 219 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 218 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 217 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 216 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 215 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 214 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 213 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 212 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 211 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 210 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 209 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 208 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 207 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 206 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 205 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 204 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 203 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 202 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 201 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 200 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 199 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 198 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 197 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 196 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 195 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 194 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 193 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 192 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 191 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 190 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 189 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 188 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 187 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 186 truyentranhtuan.com 16.10.2013 Kekkaishi 179 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 178 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 177 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 176 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 175 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 174 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 173 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 172 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 171 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 170 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 169 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 168 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 167 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 166 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 165 HDX4TEAM 16.10.2013 Kekkaishi 24 28.01.2016 Kekkaishi 23 28.01.2016 Kekkaishi 22 28.01.2016 Kekkaishi 21 28.01.2016 Kekkaishi 20 28.01.2016 Kekkaishi 19 27.01.2016 Kekkaishi 18 27.01.2016 Kekkaishi 17 27.01.2016 Kekkaishi 16 27.01.2016 Kekkaishi 15 27.01.2016 Kekkaishi 14 27.01.2016 Kekkaishi 13 27.01.2016 Kekkaishi 12 27.01.2016 Kekkaishi 11 27.01.2016 Kekkaishi 10 27.01.2016 Kekkaishi 9 27.01.2016 Kekkaishi 8 27.01.2016 Kekkaishi 7 27.01.2016 Kekkaishi 6 27.01.2016 Kekkaishi 5 27.01.2016 Kekkaishi 4 27.01.2016 Kekkaishi 3 27.01.2016 Kekkaishi 2 27.01.2016 Kekkaishi 1 27.01.2016