Kenji Ngoại Truyện

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Historical , Martial Arts , Shounen .

Chương mới nhất: 9 - Hoàn thànhPhần ngoại truyện nói về cuộc đời của Lý Thư Văn, kể về quá trình trở thành tôn sư võ học của ông ấy, đầy mồ hôi và nước mắt.

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kenji Ngoại Truyện 9 comicvn.net 16.10.2013 Kenji Ngoại Truyện 9 comicvn.net 16.09.2014 Kenji Ngoại Truyện 8 comicvn.net 16.10.2013 Kenji Ngoại Truyện 8 comicvn.net 16.09.2014 Kenji Ngoại Truyện 7 comicvn.net 16.10.2013 Kenji Ngoại Truyện 7 comicvn.net 16.09.2014 Kenji Ngoại Truyện 6 comicvn.net 16.10.2013 Kenji Ngoại Truyện 6 comicvn.net 16.09.2014 Kenji Ngoại Truyện 5 comicvn.net 16.10.2013 Kenji Ngoại Truyện 5 comicvn.net 16.09.2014 Kenji Ngoại Truyện 4 comicvn.net 16.10.2013 Kenji Ngoại Truyện 4 comicvn.net 16.09.2014 Kenji Ngoại Truyện 3 comicvn.net 16.10.2013 Kenji Ngoại Truyện 3 comicvn.net 16.09.2014 Kenji Ngoại Truyện 2 comicvn.net 16.10.2013 Kenji Ngoại Truyện 2 comicvn.net 16.09.2014 Kenji Ngoại Truyện 1 comicvn.net 16.10.2013 Kenji Ngoại Truyện 1 comicvn.net 16.09.2014