Kenji

Tên khác: Quyền Nhi

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Historical , Martial Arts , Shounen .

Chương mới nhất: 193 - Hoàn thànhChuyện kể về Kenji – một cậu bé Nhật Bản yêu thích võ thuật – lên đường lặn lội sang Trung Quốc xa xôi tìm người ông. Trong chuyến đi Kenji có dịp tiếp xúc với nhiều võ sư danh tiếng và được truyền thụ võ thuật nghìn năm của Trung Hoa…

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kenji 193 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 192 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 191 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 190 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 189 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 188 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 187 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 186 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 185 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 184 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 183 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 182 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 181 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 180 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 179 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 178 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 177 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 176 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 175 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 174 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 173 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 172 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 171 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 170 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 169 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 168 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 167 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 166 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 165 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 164 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 163 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 162 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 161 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 160 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 159 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 158 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 157 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 156 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 155 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 154 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 153 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 152 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 151 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 150 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 149 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 148 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 147 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 146 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 145 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 144 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 143 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 142 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 141 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 140 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 139 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 138 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 137 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 136 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 135 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 134 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 133 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 132 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 131 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 130 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 129 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 128 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 127 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 126 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 125 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 124 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 123 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 122 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 121 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 120 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 119 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 118 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 117 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 116 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 115 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 114 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 113 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 112 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 111 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 110 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 109 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 108 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 107 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 106 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 105 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 104 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 103 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 102 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 101 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 100 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 99 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 98 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 97 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 96 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 95 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 94 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 93 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 92 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 91 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 90 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 89 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 88 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 87 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 86 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 85 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 84 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 83 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 82 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 81 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 80 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 79 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 78 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 77 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 76 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 75 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 74 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 73 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 72 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 71 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 70 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 69 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 68 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 67 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 66 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 65 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 64 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 63 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 62 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 61 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 60 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 59 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 58 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 57 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 56 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 55 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 54 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 53 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 52 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 51 comicvn.net 15.09.2014 Kenji 50 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 49 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 48 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 47 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 46 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 45 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 44 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 43 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 42 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 41 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 40 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 39 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 38 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 37 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 36 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 35 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 34 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 33 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 32 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 31 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 30 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 29 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 28 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 27 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 26 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 25 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 24 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 23 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 22 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 21 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 20 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 19 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 18 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 17 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 16 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 15 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 14 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 13 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 12 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 11 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 10 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 9 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 8 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 7 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 6 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 5 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 4 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 3 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 2 comicvn.net 13.09.2014 Kenji 1 comicvn.net 13.09.2014