Khai Phong Kỳ Đàm

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Historical , Manhua , Shounen .

Chương mới nhất: 59 - Đang tiến hànhMột Bao Thanh Thiên thiết diện vô tư,

Một Công Tôn Sách ôn tồn nho nhã,

Một Triển Chiêu chính khí lẫm liệt…

Tất cả đều không xuất hiện trong bộ truyện này =))

————————————————————Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Khai Phong Kỳ Đàm 59 3.06.2018 Khai Phong Kỳ Đàm 58 3.06.2018 Khai Phong Kỳ Đàm 57 21.03.2018 Khai Phong Kỳ Đàm 56 3.06.2018 Khai Phong Kỳ Đàm 55 3.06.2018 Khai Phong Kỳ Đàm 54 4.12.2017 Khai Phong Kỳ Đàm 53 4.12.2017 Khai Phong Kỳ Đàm 52 4.12.2017 Khai Phong Kỳ Đàm 51 4.12.2017 Khai Phong Kỳ Đàm 50 4.12.2017 Khai Phong Kỳ Đàm 49 4.12.2017 Khai Phong Kỳ Đàm 48 4.12.2017 Khai Phong Kỳ Đàm 47 4.12.2017 Khai Phong Kỳ Đàm 46 4.12.2017 Khai Phong Kỳ Đàm 45 4.12.2017 Khai Phong Kỳ Đàm 44 3.12.2017 Khai Phong Kỳ Đàm 43 3.12.2017 Khai Phong Kỳ Đàm 42 13.09.2016 Khai Phong Kỳ Đàm 41 Tử Nguyệt 4.08.2016 Khai Phong Kỳ Đàm 40 Tử Nguyệt 4.08.2016 Khai Phong Kỳ Đàm 39 Tử Nguyệt 4.08.2016 Khai Phong Kỳ Đàm 38 Tử Nguyệt 4.08.2016 Khai Phong Kỳ Đàm 37 Tử Nguyệt 24.01.2016 Khai Phong Kỳ Đàm 36 Tử Nguyệt 17.01.2016 Khai Phong Kỳ Đàm 36 Tử Nguyệt 24.01.2016 Khai Phong Kỳ Đàm 35 Tử Nguyệt 10.01.2016 Khai Phong Kỳ Đàm 34 Tử Nguyệt 27.12.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 33 Tử Nguyệt 20.12.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 32 Tử Nguyệt 19.12.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 31 Tử Nguyệt 17.12.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 30 Tử Nguyệt 16.12.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 29 Tử Nguyệt 4.10.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 28 Tử Nguyệt 12.09.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 27.5 Tử Nguyệt 2.09.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 27 Tử Nguyệt 31.08.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 26 Tử Nguyệt 31.08.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 25 15.08.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 24 19.07.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 23 Tử Nguyệt 19.07.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 22 Tử Nguyệt 11.07.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 21 Tử Nguyệt 14.06.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 20 Tử Nguyệt 11.06.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 20 Tử Nguyệt 11.06.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 19 Tử Nguyệt 8.06.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 18 Tử Nguyệt 7.06.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 17 Tử Nguyệt 12.04.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 16 Tử Nguyệt 6.04.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 15 Tử Nguyệt 6.04.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 14 Tử Nguyệt 17.02.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 13 Tử Nguyệt 9.02.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 12.2 Tử Nguyệt 9.02.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 12.1 Tử Nguyệt 9.02.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 11 Tử Nguyệt 19.01.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 10.2 Tử Nguyệt 19.01.2015 Khai Phong Kỳ Đàm 10.1 Tử Nguyệt 15.12.2014 Khai Phong Kỳ Đàm 9 Tử Nguyệt 15.12.2014 Khai Phong Kỳ Đàm 8 Tử Nguyệt 15.12.2014 Khai Phong Kỳ Đàm 7 Tử Nguyệt 15.12.2014 Khai Phong Kỳ Đàm 6 Tử Nguyệt 15.12.2014 Khai Phong Kỳ Đàm 5 Tử Nguyệt 15.12.2014 Khai Phong Kỳ Đàm 4 Tử Nguyệt 15.12.2014 Khai Phong Kỳ Đàm 3.5 Tử Nguyệt 15.12.2014 Khai Phong Kỳ Đàm 3 Tử Nguyệt 15.12.2014 Khai Phong Kỳ Đàm 2.5 Tử Nguyệt 15.12.2014 Khai Phong Kỳ Đàm 2 Tử Nguyệt 15.12.2014 Khai Phong Kỳ Đàm 1.5 Tử Nguyệt 15.12.2014 Khai Phong Kỳ Đàm 1 Tử Nguyệt 15.12.2014