Khanh Hữu Độc Chung

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Martial Arts .

Chương mới nhất: 8 - Đang tiến hànhTruyện miêu tả một Mạc gia đại tiểu thử không đức không tài, không có người tới cầu hôn, nhìn trúng Doãn Nhược Sanh, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng câu dẫn thư sinh này nhưng không ngờ hắn đã thích người khác. Sau đó đột nhiên xuất hiện Bắc Đường Dật ngăn cản nàng…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Khanh Hữu Độc Chung 7 Truyện Tranh V1 17.07.2015 Khanh Hữu Độc Chung 6 Truyện Tranh V1 17.07.2015 Khanh Hữu Độc Chung 5 Truyện Tranh V1 17.07.2015 Khanh Hữu Độc Chung 4 Truyện Tranh V1 17.07.2015 Khanh Hữu Độc Chung 3 Truyện Tranh V1 17.07.2015 Khanh Hữu Độc Chung 2 Truyện Tranh V1 17.07.2015 Khanh Hữu Độc Chung 1 Truyện Tranh V1 17.07.2015