Kid Gang

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Manhwa .

Chương mới nhất: 8 - Tạm ngừngCâu chuyện kể về một tên đại ca XHĐ cùi bắp, định bắt cóc con của một viên cảnh sát nhằm uy hiếp cha cảnh sát này thả đàn em của hắn ra. Khi tới nhà của viên cảnh sát, thấy đứa nhóc dễ thương quá nên quyết định tha không bắt cóc nữa, nhưng khi nựng đứa nhóc này, nó đã ngậm chặt ngón tay của tên đại ca và không thể nào rút ra được… Vậy là khi vợ chồng viên cảnh sát về nhà, tên đại ca đành tẩu thoát qua cửa sổ – cùng với thằng nhóc đang ngậm chặt ngón tay…

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kid Gang 180 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 179 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 178 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 177 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 176 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 175 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 174 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 173 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 172 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 171 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 170 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 169 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 168 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 167 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 166 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 165 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 164 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 163 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 162 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 161 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 160 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 159 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 158 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 157 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 156 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 155 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 154 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 153 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 152 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 151 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 150 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 149 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 148 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 147 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 146 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 145 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 144 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 143 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 142 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 141 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 140 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 139 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 138 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 137 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 136 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 135 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 134 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 133 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 132 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 131 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 130 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 129 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 128 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 127 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 126 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 125 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 124 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 123 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 122 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 121 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 120 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 119 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 118 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 117 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 116 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 115 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 114 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 113 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 112 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 111 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 110 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 109 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 108 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 107 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 106 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 105 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 104 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 103 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 102 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 101 blogtruyen.com 10.10.2014 Kid Gang 100 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 99 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 98 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 97 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 96 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 95 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 94 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 93 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 92 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 91 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 90 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 89 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 88 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 87 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 86 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 85 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 84 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 83 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 82 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 81 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 80 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 79 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 78 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 77 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 76 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 75 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 74 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 73 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 72 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 71 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 70 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 69 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 68 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 67 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 66 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 65 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 64 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 63 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 62 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 61 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 60 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 59 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 58 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 57 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 56 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 55 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 54 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 53 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 52 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 51 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 50 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 49 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 48 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 47 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 46 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 45 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 44 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 43 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 42 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 41 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 40 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 39 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 38 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 37 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 36 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 35 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 34 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 33 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 32 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 31 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 30 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 29 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 28 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 27 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 26 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 25 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 24 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 23 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 22 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 21 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 20 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 19 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 18 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 17 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 16 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 15 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 14 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 13 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 12 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 11 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 10 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 9 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 8 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 8 31.07.2016 Kid Gang 7 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 7 31.07.2016 Kid Gang 6 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 6 31.07.2016 Kid Gang 5 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 5 31.07.2016 Kid Gang 4 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 4 31.07.2016 Kid Gang 3 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 3 31.07.2016 Kid Gang 2 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 2 31.07.2016 Kid Gang 1 blogtruyen.com 9.10.2014 Kid Gang 1 31.07.2016