Kiếm khách Baek Dong So

Tên khác: Honorable Baek Dong Soo

Tác giả: .

Thể loại: Action , Historical , Live Action , Manhwa , Martial Arts , Shounen .

Chương mới nhất: 74 - Hoàn thànhTruyện này thì ai cũng biết rồi nhưng nó bị die , mình sẽ up full bộ này nhé ^^! Một vài tên phản thần trong triều vu cho thái tử tội tạo phản và muốn loại trừ thái tử! Hoàng thượng phải làm gì để cứu con trai của mình?
Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc với thái tử trong chiếc quan tài gỗ, nhưng đột nhiên, thái tử bỗng trở lên rất có sức ảnh hưởng và đầy quyền lực, hơn cả tưởng tượng…
Nguồn: alesibook.comTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kiếm khách Baek Dong So 74 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 73 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 72 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 71 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 70 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 69 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 68 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 67 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 66 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 65 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 64 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 63 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 62 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 61 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 60 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 59 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 58 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 57 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 56 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 55 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 54 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 53 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 52 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 51 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 50 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 49 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 48 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 47 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 46 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 45 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 43 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 42 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 41 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 40 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 39 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 38 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 37 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 36 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 35 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 34 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 33 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 32 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 31 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 30 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 29 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 28 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 27 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 26 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 25 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 24 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 23 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 22 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 21 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 20 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 19 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 18 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 17 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 16 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 15 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 14 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 13 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 12 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 11 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 10 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 9 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 8 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 7 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 6 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 5 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 4 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 3 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 2 6.06.2015 Kiếm khách Baek Dong So 1 6.06.2015