Kiếm Nghịch Thương Khung

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 73 - Đang tiến hànhVì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kiếm Nghịch Thương Khung 73 13.12.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 72 13.12.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 71 5.12.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 70 4.12.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 69 30.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 68 30.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 67 22.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 66 truyentranhtuan.com 21.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 65 14.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 64 13.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 63 9.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 62 9.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 61 31.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 60 30.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 59 24.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 58 23.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 57 17.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 56 16.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 55 10.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 54 9.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 53 2.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 52 1.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 51 25.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 50 22.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 49 18.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 49 18.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 48 15.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 47 10.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 46 9.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 45 8.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 43 31.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 42 28.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 41 28.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 40 22.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 39 22.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 38 22.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 37 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 36 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 35 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 34 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 33 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 32 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 31 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 30 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 29 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 28 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 27 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 26 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 25 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 24 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 23 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 22 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 21 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 20 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 19 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 18 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 17 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 16 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 15 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 14 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 13 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 12 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 11 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 10 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 9 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 8 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 7 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 6 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 5 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 4 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 3 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 2 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 1 7.08.2018