Kiếm Nghịch Thương Khung

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 150 - Đang tiến hànhVì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kiếm Nghịch Thương Khung 150 19.09.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 149 16.09.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 148 10.09.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 148 10.09.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 147 8.09.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 146 6.09.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 145 4.09.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 144 2.09.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 143 31.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 142 31.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 141 31.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 140 31.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 139 31.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 138 31.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 137 31.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 136 31.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 135 31.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 134 31.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 133 31.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 132 31.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 131 31.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 130 21.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 129 17.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 128 9.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 127 8.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 126 5.08.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 125 25.07.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 124 23.07.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 123 14.07.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 122 12.07.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 121 8.07.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 120 6.07.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 119 30.06.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 119 30.06.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 118 28.06.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 117 22.06.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 116 20.06.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 115 15.06.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 114 13.06.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 113 9.06.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 112 19.02.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 112 7.06.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 111 19.02.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 111 5.06.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 110 19.02.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 109.5 19.02.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 109 3.05.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 108 1.05.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 107 20.04.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 106 18.04.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 105 13.04.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 104 11.04.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 103 8.04.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 102 6.04.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 101 27.03.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 100 25.03.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 99 20.03.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 98 19.03.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 97 15.03.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 96 13.03.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 95 8.03.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 94 6.03.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 93 1.03.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 92 27.02.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 91 26.02.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 90 23.02.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 89 19.02.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 88 17.02.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 87 31.01.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 86 29.01.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 85 26.01.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 84 24.01.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 83 21.01.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 822 18.01.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 81 12.01.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 80 10.01.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 79 5.01.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 78 3.01.2019 Kiếm Nghịch Thương Khung 77 28.12.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 76 26.12.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 75 20.12.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 74 18.12.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 73 13.12.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 72 13.12.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 71 5.12.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 70 4.12.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 69 30.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 68 30.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 67 22.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 66 truyentranhtuan.com 21.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 65 14.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 64 13.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 63 9.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 62 9.11.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 61 31.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 60 30.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 59 24.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 58 23.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 57 17.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 56 16.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 55 10.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 54 9.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 53 2.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 52 1.10.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 51 25.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 50 22.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 49 18.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 49 18.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 48 15.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 47 10.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 46 9.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 45 8.09.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 43 31.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 42 28.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 41 28.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 40 22.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 39 22.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 38 22.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 37 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 36 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 35 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 34 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 33 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 32 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 31 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 30 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 29 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 28 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 27 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 26 14.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 25 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 24 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 23 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 22 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 21 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 20 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 19 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 18 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 17 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 16 9.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 15 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 14 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 13 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 12 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 11 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 10 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 9 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 8 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 7 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 6 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 5 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 4 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 3 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 2 7.08.2018 Kiếm Nghịch Thương Khung 1 7.08.2018