Killer Stall

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama .

Chương mới nhất: 53 - Đang tiến hànhCâu chuyện của một sát thủ vì tình yêu mà rút khỏi con đường giết chóc của mình! Anh ta đã tự giải thoát mình bằng cách giết hết cả tổ chức đã rèn anh ta thành một cỗ máy giết người ghê tởm đó…nhưng liệu anh ta có thể thoát khỏi vòng tuần hoàn đó?
Nhóm dịch: Deathplace TeamTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Killer Stall 53 Deathplace Team 23.11.2015 Killer Stall 52 Deathplace Team 23.11.2015 Killer Stall 51 Deathplace Team 20.11.2015 Killer Stall 50 Deathplace Team 20.11.2015 Killer Stall 49 Deathplace Team 30.10.2015 Killer Stall 48 Deathplace Team 24.10.2015 Killer Stall 47 Deathplace Team 22.10.2015 Killer Stall 46 Deathplace Team 18.10.2015 Killer Stall 45 Deathplace Team 16.10.2015 Killer Stall 44 Deathplace Team 13.10.2015 Killer Stall 43 Deathplace Team 7.10.2015 Killer Stall 42 5.10.2015 Killer Stall 41 1.10.2015 Killer Stall 40 1.10.2015 Killer Stall 39 1.10.2015 Killer Stall 38 12.09.2015 Killer Stall 37 Deathplace Team 11.09.2015 Killer Stall 36 6.06.2015 Killer Stall 35 6.06.2015 Killer Stall 34 6.06.2015 Killer Stall 33 6.06.2015 Killer Stall 32 6.06.2015 Killer Stall 31 6.06.2015 Killer Stall 30 6.06.2015 Killer Stall 29 6.06.2015 Killer Stall 28 6.06.2015 Killer Stall 27 6.06.2015 Killer Stall 26 6.06.2015 Killer Stall 25 6.06.2015 Killer Stall 24 6.06.2015 Killer Stall 23 6.06.2015 Killer Stall 22 6.06.2015 Killer Stall 21.5 6.06.2015 Killer Stall 21 6.06.2015 Killer Stall 20 6.06.2015 Killer Stall 15 6.06.2015 Killer Stall 14 6.06.2015 Killer Stall 13 6.06.2015 Killer Stall 12 6.06.2015 Killer Stall 11 6.06.2015 Killer Stall 10 6.06.2015 Killer Stall 9 6.06.2015 Killer Stall 8 6.06.2015 Killer Stall 7 6.06.2015 Killer Stall 6 6.06.2015 Killer Stall 5 6.06.2015 Killer Stall 4 6.06.2015 Killer Stall 3 6.06.2015 Killer Stall 2 6.06.2015 Killer Stall 1 6.06.2015