Kimetsu no Yaiba

Tên khác: 鬼滅の刃

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Fantasy , Historical , Romance , Shounen .

Chương mới nhất: 186 - Đang tiến hànhTanjiro là con cả trong một gia đình không còn người cha. Một hôm, Tanjiro đi bán than ở một ngôi làng nọ và phải ở lại đó qua đêm vì có tin đồn rằng, về đêm, luôn có một con quỷ lởn vởn ở ngọn núi gần đó. Khi Tanjiro đi về nhà vào ngày hôm sau, bi kịch đang chờ đón cậu.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kimetsu no Yaiba 186 8.12.2019 Kimetsu no Yaiba 185 30.11.2019 Kimetsu no Yaiba 184 22.11.2019 Kimetsu no Yaiba 183 16.11.2019 Kimetsu no Yaiba 182 8.11.2019 Kimetsu no Yaiba 181 1.11.2019 Kimetsu no Yaiba 180 26.10.2019 Kimetsu no Yaiba 179 19.10.2019 Kimetsu no Yaiba 178 11.10.2019 Kimetsu no Yaiba 177 5.10.2019 Kimetsu no Yaiba 176 30.09.2019 Kimetsu no Yaiba 175 23.09.2019 Kimetsu no Yaiba 174 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 173 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 172 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 171 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 170 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 169 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 168 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 167 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 166 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 165 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 164 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 163 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 162 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 161 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 160 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 159 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 158 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 157 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 156 15.09.2019 Kimetsu no Yaiba 155 14.09.2019 Kimetsu no Yaiba 154 14.09.2019 Kimetsu no Yaiba 153 14.09.2019 Kimetsu no Yaiba 152 14.09.2019 Kimetsu no Yaiba 151 14.09.2019 Kimetsu no Yaiba 150 14.09.2019 Kimetsu no Yaiba 149 14.09.2019 Kimetsu no Yaiba 148 14.09.2019 Kimetsu no Yaiba 147 14.09.2019 Kimetsu no Yaiba 146 14.09.2019 Kimetsu no Yaiba 145 13.09.2019 Kimetsu no Yaiba 144 13.09.2019 Kimetsu no Yaiba 143 13.09.2019 Kimetsu no Yaiba 142 13.09.2019 Kimetsu no Yaiba 141 13.09.2019 Kimetsu no Yaiba 140 12.09.2019 Kimetsu no Yaiba 139 12.09.2019 Kimetsu no Yaiba 138 12.09.2019 Kimetsu no Yaiba 137 12.09.2019 Kimetsu no Yaiba 136 12.09.2019 Kimetsu no Yaiba 135 11.09.2019 Kimetsu no Yaiba 134 11.09.2019 Kimetsu no Yaiba 133 11.09.2019 Kimetsu no Yaiba 132 11.09.2019 Kimetsu no Yaiba 131 11.09.2019 Kimetsu no Yaiba 130 10.09.2019 Kimetsu no Yaiba 129 10.09.2019 Kimetsu no Yaiba 128 10.09.2019 Kimetsu no Yaiba 127 10.09.2019 Kimetsu no Yaiba 126 10.09.2019 Kimetsu no Yaiba 125 10.09.2019 Kimetsu no Yaiba 124 10.09.2019 Kimetsu no Yaiba 123 10.09.2019 Kimetsu no Yaiba 122 10.09.2019 Kimetsu no Yaiba 121 10.09.2019 Kimetsu no Yaiba 120 9.09.2019 Kimetsu no Yaiba 119 9.09.2019 Kimetsu no Yaiba 118 9.09.2019 Kimetsu no Yaiba 117 9.09.2019 Kimetsu no Yaiba 116 9.09.2019 Kimetsu no Yaiba 115 9.09.2019 Kimetsu no Yaiba 114 9.09.2019 Kimetsu no Yaiba 113 9.09.2019 Kimetsu no Yaiba 112 9.09.2019 Kimetsu no Yaiba 111 9.09.2019 Kimetsu no Yaiba 110 8.09.2019 Kimetsu no Yaiba 109 8.09.2019 Kimetsu no Yaiba 108 8.09.2019 Kimetsu no Yaiba 107. 8.09.2019 Kimetsu no Yaiba 106.1 8.09.2019 Kimetsu no Yaiba 106 4.09.2019 Kimetsu no Yaiba 105 31.08.2019 Kimetsu no Yaiba 104 28.08.2019 Kimetsu no Yaiba 103 22.08.2019 Kimetsu no Yaiba 102 20.08.2019 Kimetsu no Yaiba 101 16.08.2019 Kimetsu no Yaiba 100 13.08.2019 Kimetsu no Yaiba 99 10.08.2019 Kimetsu no Yaiba 98 5.08.2019 Kimetsu no Yaiba 97 2.08.2019 Kimetsu no Yaiba 96 31.07.2019 Kimetsu no Yaiba 95.5 31.07.2019 Kimetsu no Yaiba 95 29.07.2019 Kimetsu no Yaiba 94 26.07.2019 Kimetsu no Yaiba 93 22.07.2019 Kimetsu no Yaiba 92 19.07.2019 Kimetsu no Yaiba 91 9.07.2019 Kimetsu no Yaiba 90 9.07.2019 Kimetsu no Yaiba 89 2.07.2019 Kimetsu no Yaiba 88 28.06.2019 Kimetsu no Yaiba 87 25.06.2019 Kimetsu no Yaiba 86 21.06.2019 Kimetsu no Yaiba 85 19.06.2019 Kimetsu no Yaiba 84 17.06.2019 Kimetsu no Yaiba 83 11.06.2019 Kimetsu no Yaiba 82 7.06.2019 Kimetsu no Yaiba 81 7.06.2019 Kimetsu no Yaiba 80 7.06.2019 Kimetsu no Yaiba 79.5 7.06.2019 Kimetsu no Yaiba 79 7.06.2019 Kimetsu no Yaiba 78 7.06.2019 Kimetsu no Yaiba 77 17.05.2019 Kimetsu no Yaiba 76 10.05.2019 Kimetsu no Yaiba 75 3.05.2019 Kimetsu no Yaiba 74 1.05.2019 Kimetsu no Yaiba 73 30.04.2019 Kimetsu no Yaiba 72 27.04.2019 Kimetsu no Yaiba 71 19.04.2019 Kimetsu no Yaiba 70.5 17.04.2019 Kimetsu no Yaiba 70 30.03.2019 Kimetsu no Yaiba 69 19.03.2019 Kimetsu no Yaiba 68 11.03.2019 Kimetsu no Yaiba 67 6.03.2019 Kimetsu no Yaiba 66 2.03.2019 Kimetsu no Yaiba 65 25.02.2019 Kimetsu no Yaiba 65 25.02.2019 Kimetsu no Yaiba 64 21.02.2019 Kimetsu no Yaiba 63 17.02.2019 Kimetsu no Yaiba 62 13.02.2019 Kimetsu no Yaiba 61.5 9.02.2019 Kimetsu no Yaiba 61 2.02.2019 Kimetsu no Yaiba 60.5 2.02.2019 Kimetsu no Yaiba 60 2.02.2019 Kimetsu no Yaiba 59.5 26.01.2019 Kimetsu no Yaiba 59 26.01.2019 Kimetsu no Yaiba 58 26.01.2019 Kimetsu no Yaiba 57 12.01.2019 Kimetsu no Yaiba 56 26.01.2019 Kimetsu no Yaiba 55 3.01.2019 Kimetsu no Yaiba 54 16.12.2018 Kimetsu no Yaiba 51 12.10.2018 Kimetsu no Yaiba 50 5.10.2018 Kimetsu no Yaiba 48 29.09.2018 Kimetsu no Yaiba 46 15.09.2018 Kimetsu no Yaiba 45 8.09.2018 Kimetsu no Yaiba 44 4.09.2018 Kimetsu no Yaiba 43 2.09.2018 Kimetsu no Yaiba 42 31.08.2018 Kimetsu no Yaiba 37 16.03.2018 Kimetsu no Yaiba 36 8.02.2018 Kimetsu no Yaiba 35 22.11.2017 Kimetsu no Yaiba 34 2.10.2017 Kimetsu no Yaiba 33 1.09.2017 Kimetsu no Yaiba 32 9.08.2017 Kimetsu no Yaiba 31 manga4vn.net 12.07.2017 Kimetsu no Yaiba 30 21.05.2017 Kimetsu no Yaiba 29 18.05.2017 Kimetsu no Yaiba 28 [M]anga [4] [Y]ou 10.05.2017 Kimetsu no Yaiba 27.5 10.05.2017 Kimetsu no Yaiba 27 2.05.2017 Kimetsu no Yaiba 26 [M]anga [4] [Y]ou 22.04.2017 Kimetsu no Yaiba 25 [M]anga [4] [Y]ou 3.04.2017 Kimetsu no Yaiba 24 [M]anga [4] [Y]ou 29.03.2017 Kimetsu no Yaiba 23 [M]anga [4] [Y]ou 25.03.2017 Kimetsu no Yaiba 22 3.03.2017 Kimetsu no Yaiba 21 3.03.2017 Kimetsu no Yaiba 20 [M]anga [4] [Y]ou 15.02.2017 Kimetsu no Yaiba 19 1.02.2017 Kimetsu no Yaiba 18 21.01.2017 Kimetsu no Yaiba 17 [M]anga [4] [Y]ou 13.01.2017 Kimetsu no Yaiba 16 [M]anga [4] [Y]ou 7.01.2017 Kimetsu no Yaiba 15 [M]anga [4] [Y]ou 22.12.2016 Kimetsu no Yaiba 14 [M]anga [4] [Y]ou 20.12.2016 Kimetsu no Yaiba 13 [M]anga [4] [Y]ou 18.12.2016 Kimetsu no Yaiba 12 [M]anga [4] [Y]ou 18.12.2016 Kimetsu no Yaiba 11 [M]anga [4] [Y]ou 18.11.2016 Kimetsu no Yaiba 10 [M]anga [4] [Y]ou 17.11.2016 Kimetsu no Yaiba 9 [M]anga [4] [Y]ou 17.11.2016 Kimetsu no Yaiba 8 [M]anga [4] [Y]ou 17.11.2016 Kimetsu no Yaiba 7 [M]anga [4] [Y]ou 16.11.2016 Kimetsu no Yaiba 6 [M]anga [4] [Y]ou 16.11.2016 Kimetsu no Yaiba 5 [M]anga [4] [Y]ou 15.11.2016 Kimetsu no Yaiba 4 [M]anga [4] [Y]ou 15.11.2016 Kimetsu no Yaiba 3 [M]anga [4] [Y]ou 14.11.2016 Kimetsu no Yaiba 2 [M]anga [4] [Y]ou 13.11.2016 Kimetsu no Yaiba 1 [M]anga [4] [Y]ou 12.11.2016