KimiKiss – Various Heroines

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , School Life .

Chương mới nhất: 45 - Hoàn thành  Các câu chuyện đều xoay quanh anh bạn Aihara Kouichi, một anh chàng bình thương như bao anh chàng khác, nhưng mỗi tội là có khả năng thu hút con gái rất kinh Là 1 trong những bộ manga rất đặc biệt về kết cấu lẫn nội dung, KimiKiss – Various Heroines giống như một visual novel được vẽ bằng tranh. Chia làm nhiều phần, mỗi phần là 1 câu chuyện tình giữa một nhân vật nam chính đã quá quen thuộc từ đầu đến cuối truyện, cùng với 1 nhân vật nữ hoàn toàn mới. Mỗi câu chuyện hoàn toàn không liên quan gì với nhau, đủ để các bạn thỏa lòng lựa chọn một màn hương diễm ướt át cho riêng mình. Hoàn toàn khác với anime cùng tên, manga KimiKiss – Various Heroines rõ ràng là sâu hơn, mãnh liệt hơn và cũng … gợi cảm hơn rất nhiều so với độ nhẹ nhàng mà anime mang lại.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng KimiKiss - Various Heroines 45 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 44 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 43 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 42 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 41 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 40 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 39 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 38 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 37 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 36 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 35 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 34 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 33 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 32 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 31 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 30 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 29 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 28 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 27 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 26.5 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 26 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 25 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 24 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 23 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 22 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 21 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 20 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 19 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 18 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 17 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 16 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 15 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 14 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 13 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 12 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 11 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 10 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 9 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 8 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 7 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 6 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 5 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 4 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 3 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 2 1.04.2015 KimiKiss - Various Heroines 1 1.04.2015