Kingdom

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Historical .

Chương mới nhất: 527 - Đang tiến hànhTrải qua hàng triệu năm kể từ thời đại của các vị thần . Đây là thời mà khát vọng của một người có thể xoay chuyển cả thế giới . Thời đại của hơn 500 năm binh biến : THỜI CHIẾN QUỐC . KINGDOM – VƯƠNG GIẢ THIÊN HẠ là câu chuyển kể về một thiếu niên tên Tín cùng những thử thách cam go , những trận chiến đẫm máu mà cậu cần vượt qua để có thể trở thành một vị tướng quân vĩ đại . Tác phẩm đã giành được giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 17 vào năm 2013 .Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kingdom 527 16.08.2017 Kingdom 526 16.08.2017 Kingdom 525 16.08.2017 Kingdom 327 21.09.2015 Kingdom 326 21.09.2015 Kingdom 325 21.09.2015 Kingdom 324 21.09.2015 Kingdom 323 21.09.2015 Kingdom 322 21.09.2015 Kingdom 321 21.09.2015 Kingdom 320 21.09.2015 Kingdom 319 21.09.2015 Kingdom 318 21.09.2015 Kingdom 317 21.09.2015 Kingdom 316 21.09.2015 Kingdom 315 21.09.2015 Kingdom 314 21.09.2015 Kingdom 313 21.09.2015 Kingdom 312 21.09.2015 Kingdom 311 21.09.2015 Kingdom 310 21.09.2015 Kingdom 309 21.09.2015 Kingdom 308 21.09.2015 Kingdom 307 21.09.2015 Kingdom 306 21.09.2015 Kingdom 305 21.09.2015 Kingdom 304 21.09.2015 Kingdom 303 19.09.2015 Kingdom 302 19.09.2015 Kingdom 301 19.09.2015 Kingdom 300 19.09.2015 Kingdom 299 19.09.2015 Kingdom 298 19.09.2015 Kingdom 297 19.09.2015 Kingdom 296 19.09.2015 Kingdom 295 19.09.2015 Kingdom 294 19.09.2015 Kingdom 293 19.09.2015 Kingdom 292 19.09.2015 Kingdom 291 19.09.2015 Kingdom 290 19.09.2015 Kingdom 289 19.09.2015 Kingdom 288 19.09.2015 Kingdom 287 19.09.2015 Kingdom 286 19.09.2015 Kingdom 285 19.09.2015 Kingdom 284 19.09.2015 Kingdom 283 19.09.2015 Kingdom 282 18.09.2015 Kingdom 281 18.09.2015 Kingdom 280 18.09.2015 Kingdom 279 18.09.2015 Kingdom 278 18.09.2015 Kingdom 277 18.09.2015 Kingdom 276 18.09.2015 Kingdom 275 18.09.2015 Kingdom 274 18.09.2015 Kingdom 273 18.09.2015 Kingdom 272 18.09.2015 Kingdom 271 18.09.2015 Kingdom 270 18.09.2015 Kingdom 269 18.09.2015 Kingdom 268 18.09.2015 Kingdom 267 18.09.2015 Kingdom 266 18.09.2015 Kingdom 265 18.09.2015 Kingdom 264 18.09.2015 Kingdom 263 18.09.2015 Kingdom 262 18.09.2015 Kingdom 261 18.09.2015 Kingdom 260 18.09.2015 Kingdom 259 18.09.2015 Kingdom 258 18.09.2015 Kingdom 257 18.09.2015 Kingdom 256 18.09.2015 Kingdom 255 18.09.2015 Kingdom 254 17.09.2015 Kingdom 253 17.09.2015 Kingdom 252 17.09.2015 Kingdom 251 17.09.2015 Kingdom 250.5 17.09.2015 Kingdom 250 17.09.2015 Kingdom 249 17.09.2015 Kingdom 248 17.09.2015 Kingdom 247 17.09.2015 Kingdom 246 17.09.2015 Kingdom 245 17.09.2015 Kingdom 244 17.09.2015 Kingdom 243 17.09.2015 Kingdom 242 17.09.2015 Kingdom 241 17.09.2015 Kingdom 240 17.09.2015 Kingdom 239 17.09.2015 Kingdom 238 17.09.2015 Kingdom 237 17.09.2015 Kingdom 236 17.09.2015 Kingdom 235 17.09.2015 Kingdom 234 17.09.2015 Kingdom 233 17.09.2015 Kingdom 232 17.09.2015 Kingdom 231 17.09.2015 Kingdom 230 17.09.2015 Kingdom 229 17.09.2015 Kingdom 228 17.09.2015 Kingdom 227 16.09.2015 Kingdom 226 16.09.2015 Kingdom 225 16.09.2015 Kingdom 224 16.09.2015 Kingdom 223 16.09.2015 Kingdom 222 16.09.2015 Kingdom 221 16.09.2015 Kingdom 220 16.09.2015 Kingdom 219 16.09.2015 Kingdom 218 16.09.2015 Kingdom 217 16.09.2015 Kingdom 216 16.09.2015 Kingdom 215 16.09.2015 Kingdom 214 16.09.2015 Kingdom 213 16.09.2015 Kingdom 212 16.09.2015 Kingdom 211 16.09.2015 Kingdom 210 16.09.2015 Kingdom 209 16.09.2015 Kingdom 208 16.09.2015 Kingdom 207 16.09.2015 Kingdom 206 16.09.2015 Kingdom 205 16.09.2015 Kingdom 204 16.09.2015 Kingdom 203 16.09.2015 Kingdom 202 16.09.2015 Kingdom 201 16.09.2015 Kingdom 200 15.09.2015 Kingdom 199 15.09.2015 Kingdom 198 15.09.2015 Kingdom 197 15.09.2015 Kingdom 196 15.09.2015 Kingdom 195 15.09.2015 Kingdom 194 15.09.2015 Kingdom 193 15.09.2015 Kingdom 192 15.09.2015 Kingdom 191 15.09.2015 Kingdom 190 15.09.2015 Kingdom 189 15.09.2015 Kingdom 188 15.09.2015 Kingdom 187 15.09.2015 Kingdom 186 15.09.2015 Kingdom 185 15.09.2015 Kingdom 184 15.09.2015 Kingdom 183 15.09.2015 Kingdom 182 15.09.2015 Kingdom 181 15.09.2015 Kingdom 180 15.09.2015 Kingdom 179 15.09.2015 Kingdom 178 15.09.2015 Kingdom 177 15.09.2015 Kingdom 176 15.09.2015 Kingdom 175 15.09.2015 Kingdom 174 15.09.2015 Kingdom 173 15.09.2015 Kingdom 172 15.09.2015 Kingdom 171 15.09.2015 Kingdom 170 15.09.2015 Kingdom 169 14.09.2015 Kingdom 168 14.09.2015 Kingdom 167 14.09.2015 Kingdom 166 14.09.2015 Kingdom 165 14.09.2015 Kingdom 164 14.09.2015 Kingdom 163 14.09.2015 Kingdom 162 14.09.2015 Kingdom 161 14.09.2015 Kingdom 160 14.09.2015 Kingdom 159 14.09.2015 Kingdom 158 14.09.2015 Kingdom 157 14.09.2015 Kingdom 156 14.09.2015 Kingdom 155 14.09.2015 Kingdom 154 14.09.2015 Kingdom 153 14.09.2015 Kingdom 152 14.09.2015 Kingdom 151 14.09.2015 Kingdom 150 14.09.2015 Kingdom 149 14.09.2015 Kingdom 148 14.09.2015 Kingdom 147 14.09.2015 Kingdom 146 14.09.2015 Kingdom 145 14.09.2015 Kingdom 144 14.09.2015 Kingdom 143 14.09.2015 Kingdom 142 14.09.2015 Kingdom 141 14.09.2015 Kingdom 140 13.09.2015 Kingdom 139 13.09.2015 Kingdom 138 13.09.2015 Kingdom 137 13.09.2015 Kingdom 136 13.09.2015 Kingdom 135 13.09.2015 Kingdom 134 13.09.2015 Kingdom 133 13.09.2015 Kingdom 132 13.09.2015 Kingdom 131 13.09.2015 Kingdom 130 13.09.2015 Kingdom 129 13.09.2015 Kingdom 128 13.09.2015 Kingdom 127 13.09.2015 Kingdom 126 13.09.2015 Kingdom 125 13.09.2015 Kingdom 124 13.09.2015 Kingdom 123 13.09.2015 Kingdom 122 13.09.2015 Kingdom 121 13.09.2015 Kingdom 120 13.09.2015 Kingdom 119 13.09.2015 Kingdom 118 13.09.2015 Kingdom 117 13.09.2015 Kingdom 116 13.09.2015 Kingdom 115 13.09.2015 Kingdom 114 13.09.2015 Kingdom 113 13.09.2015 Kingdom 112 13.09.2015 Kingdom 111 13.09.2015 Kingdom 110 13.09.2015 Kingdom 109 12.09.2015 Kingdom 108 12.09.2015 Kingdom 107 12.09.2015 Kingdom 106 12.09.2015 Kingdom 105 12.09.2015 Kingdom 104 12.09.2015 Kingdom 103 12.09.2015 Kingdom 102 12.09.2015 Kingdom 101 12.09.2015 Kingdom 100 12.09.2015 Kingdom 99 12.09.2015 Kingdom 98 12.09.2015 Kingdom 97 12.09.2015 Kingdom 96 12.09.2015 Kingdom 95 12.09.2015 Kingdom 94 12.09.2015 Kingdom 93 12.09.2015 Kingdom 92 12.09.2015 Kingdom 91 12.09.2015 Kingdom 90 12.09.2015 Kingdom 89 12.09.2015 Kingdom 88 12.09.2015 Kingdom 87 12.09.2015 Kingdom 86 12.09.2015 Kingdom 85 12.09.2015 Kingdom 84 12.09.2015 Kingdom 83 12.09.2015 Kingdom 82 11.09.2015 Kingdom 81 11.09.2015 Kingdom 80 11.09.2015 Kingdom 79 11.09.2015 Kingdom 78 11.09.2015 Kingdom 77 11.09.2015 Kingdom 76 11.09.2015 Kingdom 75 11.09.2015 Kingdom 74 11.09.2015 Kingdom 73 11.09.2015 Kingdom 72 11.09.2015 Kingdom 71 11.09.2015 Kingdom 70 11.09.2015 Kingdom 69 11.09.2015 Kingdom 68 11.09.2015 Kingdom 67 11.09.2015 Kingdom 66 11.09.2015 Kingdom 65 11.09.2015 Kingdom 64 11.09.2015 Kingdom 63 11.09.2015 Kingdom 62 11.09.2015 Kingdom 61 11.09.2015 Kingdom 60 11.09.2015 Kingdom 59 11.09.2015 Kingdom 58 11.09.2015 Kingdom 57 11.09.2015 Kingdom 56 11.09.2015 Kingdom 55 11.09.2015 Kingdom 54 11.09.2015 Kingdom 53 11.09.2015 Kingdom 52.5 11.09.2015 Kingdom 52 11.09.2015 Kingdom 51 9.09.2015 Kingdom 50 9.09.2015 Kingdom 49 9.09.2015 Kingdom 48 9.09.2015 Kingdom 47 9.09.2015 Kingdom 46 9.09.2015 Kingdom 45 9.09.2015 Kingdom 44 9.09.2015 Kingdom 43 9.09.2015 Kingdom 42 9.09.2015 Kingdom 41 9.09.2015 Kingdom 40 9.09.2015 Kingdom 39 9.09.2015 Kingdom 38 9.09.2015 Kingdom 37 9.09.2015 Kingdom 36 9.09.2015 Kingdom 35 9.09.2015 Kingdom 34 9.09.2015 Kingdom 33 9.09.2015 Kingdom 32 9.09.2015 Kingdom 31 9.09.2015 Kingdom 30 9.09.2015 Kingdom 29 9.09.2015 Kingdom 28 9.09.2015 Kingdom 27 9.09.2015 Kingdom 26 9.09.2015 Kingdom 25 9.09.2015 Kingdom 24 9.09.2015 Kingdom 23 9.09.2015 Kingdom 22 9.09.2015 Kingdom 21 8.09.2015 Kingdom 20 8.09.2015 Kingdom 19 8.09.2015 Kingdom 18 8.09.2015 Kingdom 17 8.09.2015 Kingdom 16 8.09.2015 Kingdom 15 8.09.2015 Kingdom 14 8.09.2015 Kingdom 13 8.09.2015 Kingdom 12 8.09.2015 Kingdom 11 8.09.2015 Kingdom 10 8.09.2015 Kingdom 9 8.09.2015 Kingdom 8 8.09.2015 Kingdom 7 8.09.2015 Kingdom 6 8.09.2015 Kingdom 5 8.09.2015 Kingdom 4 8.09.2015 Kingdom 3 8.09.2015 Kingdom 2 8.09.2015 Kingdom 1 8.09.2015