Kinnikuman

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Martial Arts , Mecha , Sci-fi , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 66 - Tạm ngừngKinnikuman (“Muscleman”) là manga được sáng tác bởi các duo Yudetamago gồm có 2 mangaka Yoshinori Nakai và Takashi Shimada. Manga đã được xuất bản trong Shueisha’s Weekly Jump,, và nhận được giải thưởng Shogakukan Manga cho shōnen manga năm 1985. Truyện này đã được xuất bản ở Việt Nam với cái tên là Lục sĩ Kinniku. Đây là truyện khá hay, với những pha đấu vật , siêu nhân, tình bạn giúp đỡ nhau…


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kinnikuman 66 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 65 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 64 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 63 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 62 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 61 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 60 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 59 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 58 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 57 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 56 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 55 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 54 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 53 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 52 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 51 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 50 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 49 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 48 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 47 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 46 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 45 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 44 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 43 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 42 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 41 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 40 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 39 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 38 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 37 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 36 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 35 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 34 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 33 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 32 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 31 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 30 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 29 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 28 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 27 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 26 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 25 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 24 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 23 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 22 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 21 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 20 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 19 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 18 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 17 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 16 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 15 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 14 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 13 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 12 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 11 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 10 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 9 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 8 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 7 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 6 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 5 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 4 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 3 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 2 comicvn.net 16.10.2013 Kinnikuman 1 comicvn.net 16.10.2013