Kiseijuu

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Horror , Mature , Psychological , Sci-fi , Seinen , Tragedy .

Chương mới nhất: 64.5 - Hoàn thànhTruyện kể về những ký sinh vật từ ngoài trái đất lặng lẽ xâm nhập ký sinh trên cơ thể con người và vì một lí do gì đó mà chúng….thích ăn thịt người để sống hơn là các loài vật khác. Chúng xâm nhập vào bộ não và chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể. Khi đã chiếm được cơ thể vật chủ, chúng có thể thành bất kì hình dạng nào mà chúng muốn… Nhưng hầu hết bọn chúng đều có được sự lựa chọn thông minh là ẩn nấp đằng sau hình dạng và bộ mặt con người. Do vậy không ai biết được bí mật của bọn chúng ngoại trừ một người…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kiseijuu 64.5 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 64 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 63 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 62 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 61 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 60 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 59 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 58 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 57 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 56 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 55 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 54 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 53 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 52 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 51 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 50 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 49 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 48 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 47 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 46 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 45 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 44 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 43 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 42 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 41 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 40 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 39 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 38 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 37 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 36 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 35 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 34 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 33 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 32 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 31 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 30 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 29 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 28 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 27 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 26 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 25 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 24 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 23 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 22 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 21 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 20 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 19 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 18 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 17 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 16 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 15 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 14 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 13 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 12 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 11 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 10 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 9 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 8 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 7 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 6 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 5 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 4 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 3 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 2 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 1 Saitdark 16.10.2013 Kiseijuu 0 Saitdark 16.10.2013