Kiss x Death

Tên khác: キスxデス

Tác giả:

Thể loại:

Chương mới nhất: 47 - Đang tiến hànhMột chàng trai và 5 cô gái sở hữu những cơ thể tối thượng nhật trên thế giới, nhưng đằng sau đó là một bí mật kinh khủngTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kiss x Death 47 3.12.2017 Kiss x Death 46 3.12.2017 Kiss x Death 45 3.12.2017 Kiss x Death 44 Devil Slayer Team 17.04.2017 Kiss x Death 43 6.02.2017 Kiss x Death 42 28.01.2017 Kiss x Death 41 28.01.2017 Kiss x Death 40 28.01.2017 Kiss x Death 39 Devil Slayer Team 29.10.2016 Kiss x Death 38 Devil Slayer Team 21.10.2016 Kiss x Death 36 18.10.2016 Kiss x Death 35 18.10.2016 Kiss x Death 34 13.10.2016 Kiss x Death 33 28.05.2016 Kiss x Death 32 16.05.2016 Kiss x Death 31 9.05.2016 Kiss x Death 30 Devil Slayer Team 25.04.2016 Kiss x Death 29 Devil Slayer Team 20.04.2016 Kiss x Death 28.5 19.04.2016 Kiss x Death 28 11.04.2016 Kiss x Death 27 11.04.2016 Kiss x Death 26 18.03.2016 Kiss x Death 25.5 5.03.2016 Kiss x Death 25 28.02.2016 Kiss x Death 24 20.02.2016 Kiss x Death 23 20.02.2016 Kiss x Death 22 1.02.2016 Kiss x Death 21 1.02.2016 Kiss x Death 20 1.02.2016 Kiss x Death 19 26.01.2016 Kiss x Death 18.6 26.01.2016 Kiss x Death 18.5 26.01.2016 Kiss x Death 18 26.01.2016 Kiss x Death 17 26.01.2016 Kiss x Death 16 26.01.2016 Kiss x Death 15 26.01.2016 Kiss x Death 14 26.01.2016 Kiss x Death 13 26.01.2016 Kiss x Death 12 26.01.2016 Kiss x Death 11 26.01.2016 Kiss x Death 10 26.01.2016 Kiss x Death 9 26.01.2016 Kiss x Death 8 26.01.2016 Kiss x Death 7 26.01.2016 Kiss x Death 6 26.01.2016 Kiss x Death 5 26.01.2016 Kiss x Death 4 26.01.2016 Kiss x Death 3 26.01.2016 Kiss x Death 37 Devil Slayer Team 19.10.2016 Kiss x Death 2 26.01.2016 Kiss x Death 1 26.01.2016