Kitchen Princess

Tên khác: Kitchen no Ohime-sama; Kitchen Palace

Tác giả: , .

Thể loại: Comedy , Drama , Romance , School Life , Shoujo , Tragedy .

Chương mới nhất: 34 - Đang tiến hànhNajika là một cô gái có tài nấu ăn và luôn muốn tự tay nấu ăn cho những người mình yêu thương. Nhưng vẫn có điều còn thiếu trong cuộc đời của cô. Khi cô còn bé, cô đã gặp một người con trai và đã yêu người đó, và Najika muốn tìm lại người con trai ấy. Đầu mối duy nhất của cô là chiếc muỗng bạc, và nó đã dẫn có đến với học viện Seika. Tại đây, cô đã gặp 2 anh em Daichi và Sora, có khi nào 1 trong 2 là người con trai mà Najika đã gặp thời thơ ấu?

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kitchen Princess 34 Manga Palace Group 19.04.2014 Kitchen Princess 33 Manga Palace Group 19.04.2014 Kitchen Princess 32 Manga Palace Group 19.04.2014 Kitchen Princess 31 Manga Palace Group 19.04.2014 Kitchen Princess 30 Manga Palace Group 17.04.2014 Kitchen Princess 29 Manga Palace Group 17.04.2014 Kitchen Princess 28 Manga Palace Group 17.04.2014 Kitchen Princess 27 Manga Palace Group 17.04.2014 Kitchen Princess 26 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 25 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 24 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 23 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 22 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 21 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 20 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 19 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 18 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 17 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 16 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 15 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 14 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 13 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 12 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 11 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 10 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 9 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 8 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 7 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 6 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 5 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 4 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 3 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 2 Manga Palace Group 16.10.2013 Kitchen Princess 1 Manga Palace Group 16.10.2013