Kobatotei Ibun

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Mystery , Shoujo , Supernatural .

Chương mới nhất: 10 - Đang tiến hành10 chap truyện nhẹ nhàng về những sự vật không thể giải thích được mang dáng vẻ huyền bí nhưng không ghê sợ của Takano Miyako
Nguồn: Fairytales Book FCTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kobatotei Ibun 9.06.2015 Kobatotei Ibun 9.06.2015 Kobatotei Ibun 9.06.2015 Kobatotei Ibun 9.06.2015 Kobatotei Ibun 9.06.2015 Kobatotei Ibun 9.06.2015 Kobatotei Ibun 9.06.2015 Kobatotei Ibun 9.06.2015 Kobatotei Ibun 9.06.2015 Kobatotei Ibun 9.06.2015