loading...

Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!!

Tên khác: Kobayashi ga Kawaisugite Tsurai!!; Kobayashi ga Kawaisugite Tsurai!!; Kobayashi Has It Tough Being So Cute!!

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Gender Bender , Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 35 - Đang tiến hànhKobayashi Mitsuru và Kobayashi Megumu là 2 anh em song sinh.Mitsuru rất giỏi đấu kiếm và nổi tiếng với con gái còn Megumu chỉ là 1 cô nàng otaku giỏi lịch sử.Họ chưa từng rung động bao giờ và 1 cuộc hoán đổi đã cho họ 1 sự gặp gỡ kì diệu .Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 35 29.04.2017 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 34 29.04.2017 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 33 28.08.2016 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 32 28.08.2016 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 31 28.08.2016 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 30 28.08.2016 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 29 27.02.2016 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 28 27.02.2016 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 27 27.02.2016 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 26.5 15.12.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 26 15.12.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 25 15.12.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 24 15.12.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 23 12.05.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 22 5.05.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 21 10.04.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 20 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 19 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 18 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 17 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 16 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 15 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 14 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 13.1 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 13 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 12 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 11 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 10 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 9 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 8 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 7 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 6 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 5 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 4 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 3 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 2 31.03.2015 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 1 31.03.2015