Koi Inu

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Romance .

Chương mới nhất: 12 - Đang tiến hànhKhi lên đại học, Igarashi đã tìm lại được người bạn thời thơ ấu của mình sau 10 năm xa cách. và chuyện của họ bắt đầu.
Nhóm dịch : Góc Truyện VuiTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Koi Inu 12 2.06.2016 Koi Inu 11 2.06.2016 Koi Inu 10 2.06.2016 Koi Inu 9 2.06.2016 Koi Inu 8 2.06.2016 Koi Inu 7 2.06.2016 Koi Inu 6 2.06.2016 Koi Inu 5 2.06.2016 Koi Inu 4 2.06.2016 Koi Inu 3 2.06.2016 Koi Inu 2 2.06.2016 Koi Inu 1 2.06.2016 Koi Inu 0 2.06.2016