Koi to Uso

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Romance , School Life .

Chương mới nhất: 106 - Đang tiến hànhNhững lời nói dối bị cấm đoán và tình yêu cũng vậy. Trong tương lai gần, khi những người trẻ tuổi ở Nhật Bản đến mười sáu tuổi, họ sẽ được giao một đối tác hôn nhân của chính phủ và tất cả mọi người chấp nhận rằng nước này sẽ tìm một đối tác phù hợp để làm cho họ hạnh phúc. Yukari Nejima là một học sinh mười lăm tuổi, cả trong học tập lẫn trong thể thao cậu chỉ ở dưới mức trung bình. Tuy nhiên bản thân cậu ấy lại che giấu một trái tim cháy bỏng với niềm đam mê! Trong thế giới này, nơi tình yêu bị cấm, những gì sẽ xảy ra với cậu khi cậu đã trót yêu?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Koi to Uso 106 6.02.2018 Koi to Uso 105 5.02.2018 Koi to Uso 104 22.08.2017 Koi to Uso 103 22.08.2017 Koi to Uso 102 22.08.2017 Koi to Uso 101 28.07.2017 Koi to Uso 100 28.07.2017 Koi to Uso 99 28.07.2017 Koi to Uso 98 28.07.2017 Koi to Uso 97 28.07.2017 Koi to Uso 96 28.07.2017 Koi to Uso 95 28.07.2017 Koi to Uso 94 28.07.2017 Koi to Uso 93 28.07.2017 Koi to Uso 92 28.07.2017 Koi to Uso 91 28.07.2017 Koi to Uso 90 5.07.2017 Koi to Uso 89 5.07.2017 Koi to Uso 88 5.07.2017 Koi to Uso 87 5.07.2017 Koi to Uso 86 30.05.2017 Koi to Uso 85 30.05.2017 Koi to Uso 84 30.05.2017 Koi to Uso 83 28.05.2017 Koi to Uso 82 28.05.2017 Koi to Uso 81 28.05.2017 Koi to Uso 80 Devil Slayer Team 14.05.2017 Koi to Uso 79 Devil Slayer Team 14.05.2017 Koi to Uso 78 Devil Slayer Team 14.05.2017 Koi to Uso 77 20.01.2017 Koi to Uso 76 20.01.2017 Koi to Uso 75 2.12.2016 Koi to Uso 74 2.12.2016 Koi to Uso 73 Devil Slayer Team 7.11.2016 Koi to Uso 72 Devil Slayer Team 22.10.2016 Koi to Uso 71 Devil Slayer Team 22.10.2016 Koi to Uso 70 Devil Slayer Team 2.10.2016 Koi to Uso 69 27.09.2016 Koi to Uso 68 Devil Slayer Team 23.09.2016 Koi to Uso 67 18.09.2016 Koi to Uso 66 18.09.2016 Koi to Uso 65 Devil Slayer Team 1.07.2016 Koi to Uso 64 Devil Slayer Team 1.07.2016 Koi to Uso 63 Devil Slayer Team 1.07.2016 Koi to Uso 62 Devil Slayer Team 25.04.2016 Koi to Uso 61 Devil Slayer Team 25.04.2016 Koi to Uso 60 Devil Slayer Team 25.04.2016 Koi to Uso 59 Devil Slayer Team 3.04.2016 Koi to Uso 58 Devil Slayer Team 3.04.2016 Koi to Uso 57 Devil Slayer Team 3.04.2016 Koi to Uso 56 Devil Slayer Team 17.03.2016 Koi to Uso 55 Devil Slayer Team 17.03.2016 Koi to Uso 54 Devil Slayer Team 17.03.2016 Koi to Uso 53 10.03.2016 Koi to Uso 52 10.03.2016 Koi to Uso 51 10.03.2016 Koi to Uso 50 Devil Slayer Team 20.12.2015 Koi to Uso 49 Devil Slayer Team 15.12.2015 Koi to Uso 48 Devil Slayer Team 9.12.2015 Koi to Uso 47 Devil Slayer Team 24.11.2015 Koi to Uso 46 Devil Slayer Team 24.11.2015 Koi to Uso 45 Devil Slayer Team 14.11.2015 Koi to Uso 44 Devil Slayer Team 14.11.2015 Koi to Uso 43 Devil Slayer Team 14.11.2015 Koi to Uso 42 Devil Slayer Team 14.11.2015 Koi to Uso 41 Devil Slayer Team 15.08.2015 Koi to Uso 40 Devil Slayer Team 15.08.2015 Koi to Uso 39 Devil Slayer Team 29.07.2015 Koi to Uso 38 Devil Slayer Team 18.07.2015 Koi to Uso 37 Devil Slayer Team 18.07.2015 Koi to Uso 36 Devil Slayer Team 12.07.2015 Koi to Uso 35 Devil Slayer Team 12.07.2015 Koi to Uso 34 Devil Slayer Team 26.06.2015 Koi to Uso 33 Devil Slayer Team 3.05.2015 Koi to Uso 32 Devil Slayer Team 25.04.2015 Koi to Uso 31 Devil Slayer Team 25.04.2015 Koi to Uso 30 Devil Slayer Team 20.03.2015 Koi to Uso 29 Devil Slayer Team 6.03.2015 Koi to Uso 28 Devil Slayer Team 12.02.2015 Koi to Uso 27 Devil Slayer Team 6.02.2015 Koi to Uso 27 Devil Slayer Team 6.02.2015 Koi to Uso 26 Devil Slayer Team 3.02.2015 Koi to Uso 25 Devil Slayer Team 6.01.2015 Koi to Uso 24 Devil Slayer Team 4.01.2015 Koi to Uso 23 Devil Slayer Team 3.01.2015 Koi to Uso 22 Devil Slayer Team 27.12.2014 Koi to Uso 21 Devil Slayer Team 17.12.2014 Koi to Uso 20 Devil Slayer Team 8.12.2014 Koi to Uso 19 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 18 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 17 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 16 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 15 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 14 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 13 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 12 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 11 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 10 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 9 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 8 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 7 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 6 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 5 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 4 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 3 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 2 Devil Slayer Team 7.12.2014 Koi to Uso 1 Devil Slayer Team 7.12.2014