Kokou no Hito

Tên khác: 孤高の人; 孤高之人; 고고한 사람; Ascension; Koko no Hito; The Climber

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Drama , Psychological , Sports , Tragedy .

Chương mới nhất: 58 - Đang tiến hànhĐây là một bộ khá hay nói về đề tài leo núi, khá cuốn hút! Mình xem một lèo vài chục chap không thể rời mắt ra được! Cảm giác rất thật!
Nhóm dịch: Deathplace TeamTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kokou no Hito 58 18.06.2018 Kokou no Hito 57 27.11.2017 Kokou no Hito 56 27.11.2017 Kokou no Hito 55 25.07.2017 Kokou no Hito 55 27.11.2017 Kokou no Hito 54 18.07.2017 Kokou no Hito 53 11.07.2017 Kokou no Hito 51 27.03.2017 Kokou no Hito 50 20.03.2017 Kokou no Hito 49 14.03.2017 Kokou no Hito 48 7.03.2017 Kokou no Hito 47 28.02.2017 Kokou no Hito 46 20.02.2017 Kokou no Hito 45 13.02.2017 Kokou no Hito 44 6.02.2017 Kokou no Hito 43 31.01.2017 Kokou no Hito 42 24.01.2017 Kokou no Hito 41 15.01.2017 Kokou no Hito 40 10.01.2017 Kokou no Hito 39 5.01.2017 Kokou no Hito 38 Deathplace Team 4.01.2017 Kokou no Hito 37 Deathplace Team 4.01.2017 Kokou no Hito 36 Deathplace Team 4.01.2017 Kokou no Hito 35 Deathplace Team 4.01.2017 Kokou no Hito 34 28.07.2015 Kokou no Hito 33 28.07.2015 Kokou no Hito 32 28.07.2015 Kokou no Hito 31 28.07.2015 Kokou no Hito 30 28.07.2015 Kokou no Hito 29 28.07.2015 Kokou no Hito 28 28.07.2015 Kokou no Hito 27 28.07.2015 Kokou no Hito 26 28.07.2015 Kokou no Hito 25 28.07.2015 Kokou no Hito 24 28.07.2015 Kokou no Hito 23 28.07.2015 Kokou no Hito 22 28.07.2015 Kokou no Hito 21 28.07.2015 Kokou no Hito 20 28.07.2015 Kokou no Hito 19 28.07.2015 Kokou no Hito 18 28.07.2015 Kokou no Hito 17 28.07.2015 Kokou no Hito 16 28.07.2015 Kokou no Hito 15 28.07.2015 Kokou no Hito 14 28.07.2015 Kokou no Hito 13 28.07.2015 Kokou no Hito 12 28.07.2015 Kokou no Hito 11 28.07.2015 Kokou no Hito 10 28.07.2015 Kokou no Hito 9 28.07.2015 Kokou no Hito 8 28.07.2015 Kokou no Hito 7 28.07.2015 Kokou no Hito 6 28.07.2015 Kokou no Hito 5 28.07.2015 Kokou no Hito 4 28.07.2015 Kokou no Hito 3 26.07.2015 Kokou no Hito 2 26.07.2015 Kokou no Hito 1 26.07.2015