Kongou Banchou

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Martial Arts , School Life , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 114 - Hoàn thànhTruyện kể về Akira Kongou trên con đường hành hiệp trừ gian tìm kiếm người anh em sinh đôi của mình, hòng có thể ngăn chặn kế hoạch thống trị Nhật Bản mà đặc điểm là 23 quận của Nhật Bản sẽ do một “Banchou” – tức kẻ cầm đầu nắm giữ. Tiêu diệt kế hoạch 23 Banchou, tìm kiếm anh mình và trở thành một Banchou mạnh nhất đem yên bình cho xã hội là mục tiêu mà Akira đặt ra… Mời các bạn đón đọc!

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kongou Banchou 114 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 113 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 112 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 111 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 110 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 109 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 108 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 107 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 106 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 105 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 104 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 103 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 102 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 101.5 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 101 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 100 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 99 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 98 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 97 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 96 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 95 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 94 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 93 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 92 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 91 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 90 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 89 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 88 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 87 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 86 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 85 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 84 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 83 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 82 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 81 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 80 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 79 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 78 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 77 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 76 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 75 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 74 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 73 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 72 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 71 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 70 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 69 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 68 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 67 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 66 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 65 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 64 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 63 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 62 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 61 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 60 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 59 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 58 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 57 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 56 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 55 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 54 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 53 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 52 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 51 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 50 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 49 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 48 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 47 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 46 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 45 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 44 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 43 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 42 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 41 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 40 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 39 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 38 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 37 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 36 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 35 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 34 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 33 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 32 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 31 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 30 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 29 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 28 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 27 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 26 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 25 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 24 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 23 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 22 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 21 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 20 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 19 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 18 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 17 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 16 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 15 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 14 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 13 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 12 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 11 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 10 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 9 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 8 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 7 [MangaN Group] 16.10.2013 Kongou Banchou 6 teensos.net 16.10.2013 Kongou Banchou 5 teensos.net 16.10.2013 Kongou Banchou 4 teensos.net 16.10.2013 Kongou Banchou 3 teensos.net 16.10.2013 Kongou Banchou 2 teensos.net 16.10.2013 Kongou Banchou 1 teensos.net 16.10.2013