Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru!

Tên khác: Kono Bijutsubu ni ha Mondai ga Aru!; Kono Bijutsubu niwa Mondai ga Aru!; Konobi; There's a problem with this art club!

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Slice of Life .

Chương mới nhất: 58 - Đang tiến hànhCâu lạc bộ hội họa kì quặc với một cô gái thích vẽ táo, một cậu chàng luôn chú tâm vẽ nên một cô dâu 2D hoàn hảo và chủ tịch của CLB – một người lúc nào cũng ngủ, ngủ và ngủ. Bọn họ sẽ làm nên chuyện gì đây?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 58 Neko-chan Team 17.04.2018 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 57 Neko Chanteam 29.01.2018 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 56 Neko Chanteam 3.12.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 55 Neko Chanteam 26.10.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 54 Neko-chan Team 20.09.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 53 Neko-chan Team 27.08.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 52 Neko Chanteam 10.08.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 51 Neko-chan Team 30.07.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 50 Neko Chanteam 13.07.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 49 Neko Chanteam 7.07.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 48 Neko Chanteam 3.07.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 47 Neko Chanteam 2.06.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 46 Neko Chanteam 11.05.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 45 Neko Chanteam 3.05.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 44 Neko Chanteam 14.04.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 43 Neko Chanteam 3.04.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 41 Neko Chanteam 11.03.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 40 Neko Chanteam 11.02.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 39 Neko Chanteam 3.02.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 38 Neko Chanteam 25.01.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 37 Neko Chanteam 23.01.2017 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 36.2 Neko Chanteam 31.12.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 36 Neko Chanteam 1.11.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 35 Neko Chanteam 4.10.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 34 Neko Chanteam 24.09.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 33.2 Neko Chanteam 1.09.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 33 Neko Chanteam 25.08.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 32 Neko Chanteam 19.08.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 31 Neko Chanteam 27.04.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 30 Neko Chanteam 31.03.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 29 Neko Chanteam 16.03.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 28 Neko Chanteam 4.03.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 27 Neko Chanteam 4.03.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 26 Neko Chanteam 21.02.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 25 Neko Chanteam 2.02.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 24 Neko Chanteam 18.01.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 23 Neko Chanteam 18.01.2016 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 19 Dark Wizard 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 18 Dark Wizard 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 17 Dark Wizard 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 16 Dark Wizard 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 15 Abyss Team 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 14 Abyss Team 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 13 Abyss Team 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 12 Abyss Team 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 11 Abyss Team 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 10 Abyss Team 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 9.2 Abyss Team 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 9.1 Abyss Team 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 9 Abyss Team 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 8.1 Abyss Team 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 8 Abyss Team 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 7 TenguVn Group 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 6 TenguVn Group 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 5 TenguVn Group 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 4 TenguVn Group 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 3 TenguVn Group 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 2 TenguVn Group 21.08.2014 Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! 1 TenguVn Group 21.08.2014