Kono Oneesan wa fliction desu!?

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , School Life .

Chương mới nhất: 41 - Đang tiến hànhVào 1 đêm Jun đang đi xe đạp qua một con đê thì bắt gặp một người phụ nữ bán khoả thân đang ngủ vì say rượu, Jun đành đưa cô ta về nhà để cô ta nghỉ ngơi, nhưng không ngờ sau đó cô ấy trở thành phụ tá cho mẹ của Jun, là một mangaka. Không những thế, Jun không chỉ huấn luyện cô ta những điều cơ bản về một phụ tá của mangaka mà còn phải đối phó với tính cách hễ say rượu là khoả thân của cô ta. Muốn biết cậu ta sẽ đối phó với cô phụ tá này như thế nào, mời các bạn đọc truyện…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kono Oneesan wa fliction desu!? 41 LHmanga.com 5.01.2016 Kono Oneesan wa fliction desu!? 40 LHmanga.com 26.11.2015 Kono Oneesan wa fliction desu!? 39 LHmanga.com 26.11.2015 Kono Oneesan wa fliction desu!? 37 LHmanga.com 26.11.2015 Kono Oneesan wa fliction desu!? 36 LHmanga.com 26.11.2015 Kono Oneesan wa fliction desu!? 35 LHmanga.com 18.10.2015 Kono Oneesan wa fliction desu!? 34 LHmanga.com 18.10.2015 Kono Oneesan wa fliction desu!? 33 29.08.2015 Kono Oneesan wa fliction desu!? 33 LHmanga.com 18.10.2015 Kono Oneesan wa fliction desu!? 32 LHmanga.com 14.08.2015 Kono Oneesan wa fliction desu!? 31 BL Team 11.02.2015 Kono Oneesan wa fliction desu!? 30 BL Team 11.02.2015 Kono Oneesan wa fliction desu!? 29 BL Team 24.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 28 BL Team 24.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 27 BL Team 24.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 26 BL Team 24.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 25 BL Team 24.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 24 BL Team 24.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 23 BL Team 24.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 22 BL Team 24.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 21 BL Team 24.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 20 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 19 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 18 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 17 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 16 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 15 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 14 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 13 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 12 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 11 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 10 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 9 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 8 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 7 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 6 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 5 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 4 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 3 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 2 BL Team 23.12.2014 Kono Oneesan wa fliction desu!? 1 BL Team 23.12.2014