Kotaro Makaritoru

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Martial Arts , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 61 - Tạm ngừngKoutarou Shindou (Kotaro Shindo), học sinh năm hai trường trung học phổ thông, là một chuyên gia karate và là hậu duệ của một gia tộc ninja lâu đời. Cậu ta có thể là một thần đồng võ thuật, nhưng tính tình hơi phởn  và không biết kiềm chế. Phần lớn thời gian của cậu ta có dính dáng tới các cán bộ trường học, thú vui tao nhã của cậu la là “thó” pantsu của chị em, đặc biệt là của Mayumi. Có ba việc cậu ta muốn bảo vệ: mái tóc dài phá luật của mình, bộ sưu tập pantsu và Mayumi.

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kotaro Makaritoru 61 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 60 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 59 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 58 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 57 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 56 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 55 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 54 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 53 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 52 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 51 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 50 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 49 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 48 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 47 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 46 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 45 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 44 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 43 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 42 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 41 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 40 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 39 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 38 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 37 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 36 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 35 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 34 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 33 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 32 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 31 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 30 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 29 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 28 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 27 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 26 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 25 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 24 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 23 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 22 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 21 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 20 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 19 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 18 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 17 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 16 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 15 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 14 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 13 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 12 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 11 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 10 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 9 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 8 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 7 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 6 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 5 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 4 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 3 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 2 17.08.2015 Kotaro Makaritoru 1 17.08.2015