Kumo Desu ga, Nani ka?

Tên khác: Tôi là nhện đấy, thì sao nào?

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Shounen , Fantasy .

Chương mới nhất: 94 - Đang tiến hànhMột thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới khác.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kumo Desu ga, Nani ka? 94 11.01.2021 Kumo Desu ga, Nani ka? 93 31.12.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 92 5.10.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 91 5.10.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 90 5.10.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 89 11.07.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 88 27.06.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 87 14.06.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 86 31.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 85 24.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 84 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 83 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 82 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 81 4.02.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 80 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 79 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 78 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 77 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 76 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 75 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 74 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 73 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 72 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 71 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 70 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 69 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 68 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 67 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 66 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 65 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 64 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 63 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 62 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 61 15.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 60 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 59 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 58 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 57 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 56 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 55 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 54 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 53 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 52 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 51 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 50 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 49 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 48 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 47 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 46 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 45.5 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 45 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 44 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 43 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 42 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 41 7.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 40 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 39 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 38 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 37 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 36 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 35 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 34 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 33 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 32 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 31 6.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 30 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 29 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 28 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 27 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 26 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 25 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 24 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 23 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 22 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 21 5.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 20 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 19 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 18 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 17 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 16 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 15 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 14 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 13 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 12 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 11 4.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 10 2.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 9 2.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 8 2.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 7 2.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 6 2.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 5 2.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 4 2.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 3 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 2 14.05.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 1 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 14.11.2016