Kumo Desu ga, Nani ka?

Tên khác: Tôi là nhện đấy, thì sao nào?

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Shounen , Fantasy .

Chương mới nhất: 81 - Đang tiến hànhMột thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới khác.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kumo Desu ga, Nani ka? 81 4.02.2020 Kumo Desu ga, Nani ka? 79 6.08.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 67 27.02.2019 Kumo Desu ga, Nani ka? 66 16.02.2019 Kumo Desu ga, Nani ka? 65 5.01.2019 Kumo Desu ga, Nani ka? 64 6.12.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 63 21.11.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 62 22.10.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 61 27.10.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 60 29.09.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 59 16.09.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 59 28.04.2019 Kumo Desu ga, Nani ka? 58 1.09.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 57 18.08.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 56 18.06.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 55 29.06.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 55 27.10.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 54 27.10.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 53 27.10.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 52 4.06.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 51 14.05.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 50 7.05.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 49 24.04.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 48 21.04.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 47 9.04.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 43 comicvn.net 4.02.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 42 comicvn.net 30.01.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 41 22.01.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 40 26.11.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 39 comicvn.net 16.11.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 38 comicvn.net 23.09.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 38 27.10.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 37 comicvn.net 23.09.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 36 comicvn.net 23.09.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 36 27.10.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 35 comicvn.net 23.09.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 35 27.10.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 34 comicvn.net 23.09.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 33 comicvn.net 29.06.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 32 20.06.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 32 27.10.2018 Kumo Desu ga, Nani ka? 31 20.06.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 30 Mega Team 1.05.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 29 Mega Team 20.04.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 28 Mega Team 13.04.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 27 Mega Team 12.04.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 26 Mega Team 2.04.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 25 Mega Team 2.04.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 24 11.02.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 23 Mega Team 10.02.2017 Kumo Desu ga, Nani ka? 22 31.12.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 21 31.12.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 20 14.12.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 19 8.12.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 18 5.12.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 17 5.12.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 16 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 15 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 14 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 13 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 12 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 11 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 10 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 9 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 8 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 7 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 6 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 5 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 4 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 3 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 2 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 1 14.11.2016 Kumo Desu ga, Nani ka? 14.11.2016