Kungfu

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 36 - Hoàn thànhTiểu thuyết Kungfu nói về một học sinh cao trung 13 tuổi, kỳ ngộ bái sư học nghệ, một mặt duy trì cuộc sống bình thường của mình ở trường học, một mặt tiến hành luyện công tập võ, trừng ác dương thiện. Trong suy nghĩ của nó thì “một người với thanh kiếm trong tay giết hết lũ bại hoại trên thế gian thì đáng yêu hơn gia đình nó rất nhiều”.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kungfu 36 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 35 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 34 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 33 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 32 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 31 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 30 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 29 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 28 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 27 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 26 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 25 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 24 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 23 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 22 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 21 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 20 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 19 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 18 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 17 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 16 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 15 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 14 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 13 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 12 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 11 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 10 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 9 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 8 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 7 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 6 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 5 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 4 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 3 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 2 comicvn.net 25.02.2014 Kungfu 1 comicvn.net 25.02.2014