Kunisaki izumo no jijou

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Romance , School Life , Shoujo , Shounen , Gender Bender .

Chương mới nhất: 52 - Đang tiến hànhIzumo 1 đứa con trai đẹp gái và xinh như Lưu Diệc Phi,dễ thương như Khổng Tú Huỳnh và cá tính như Triệu Vy …suốt ngày bị bọn bựa bệnh tỏ tình … nói chung xem đi sẽ rõ
Nhóm dịch: BlogTruyen.Com Lightning GroupTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kunisaki izumo no jijou 52 4.07.2018 Kunisaki izumo no jijou 51 4.07.2018 Kunisaki izumo no jijou 50 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 49 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 48 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 47 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 46 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 45 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 44 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 43 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 42 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 41 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 40 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 39 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 38 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 37 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 36 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 35 25.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 34 24.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 33 24.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 32 24.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 31 24.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 30 24.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 29 24.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 28 24.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 27 23.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 26 23.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 25 23.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 24 23.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 23 23.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 22 23.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 21 23.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 20 23.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 19 23.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 18 23.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 17 23.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 16 23.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 15 23.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 14 23.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 13 22.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 12 22.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 11 22.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 10 22.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 9 22.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 8 22.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 7 22.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 6 22.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 5 22.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 4 22.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 3 22.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 2 22.10.2016 Kunisaki izumo no jijou 1 22.10.2016