Kure-nai

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Martial Arts , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 26 - Đang tiến hànhShintaro Kurenai, 16 tuổi, là một chuyên gia hòa giải. Một ngày nọ, cậu được con gái của một nhà tài phiệt đầy quyên lực ,mời làm vệ sĩ. Truyện phỏng theo tiểu thuyết
Nhóm dịch: Ai ScansTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kure-nai 26 18.09.2017 Kure-nai 25 10.05.2017 Kure-nai 25 21.06.2017 Kure-nai 24 10.05.2017 Kure-nai 23 10.05.2017 Kure-nai 22 2.05.2017 Kure-nai 21 2.05.2017 Kure-nai 20 25.12.2016 Kure-nai 19 1.12.2016 Kure-nai 18 1.12.2016 Kure-nai 17.5 14.09.2016 Kure-nai 17 14.09.2016 Kure-nai 16 14.09.2016 Kure-nai 15 14.09.2016 Kure-nai 14 14.09.2016 Kure-nai 13 14.09.2016 Kure-nai 12 14.09.2016 Kure-nai 11.5 14.09.2016 Kure-nai 11 14.09.2016 Kure-nai 10 14.09.2016 Kure-nai 9 14.09.2016 Kure-nai 8 14.09.2016 Kure-nai 7 14.09.2016 Kure-nai 6 14.09.2016 Kure-nai 5 14.09.2016 Kure-nai 4 14.09.2016 Kure-nai 3 14.09.2016 Kure-nai 2 14.09.2016 Kure-nai 1 14.09.2016