Kuro No Shoukanshi

Tên khác: Triệu hồi sư hắc ám, The Berserker Rises To Greatness., Black Summoner: A Combat Maniac's Ascension, Kuro No Shoukan Samurai

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Supernatural .

Chương mới nhất: 57 - Đang tiến hànhMất đi trí nhớ của mình sau khi chuyển sinh, tấm màn trong câu chuyện của Kelvin trong thế giới mới được hé mở.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kuro No Shoukanshi 57 16.01.2021 Kuro No Shoukanshi 56 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 55 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 54 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 53 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 52 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 51 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 50 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 49 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 48 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 47 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 46 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 45 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 44 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 43 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 42 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 41 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 40 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 39 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 38 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 37 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 36 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 35 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 34 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 33 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 32 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 31 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 30 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 29 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 28 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 27 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 26 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 25 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 24 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 23 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 22 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 21 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 20 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 19 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 18 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 17 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 16 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 15 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 14 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 13 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 12 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 11 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 10 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 9 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 8 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 7 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 6 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 5 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 4 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 3 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 2 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 1 5.01.2021