Kurogane

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , School Life , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 65 - Đang tiến hànhSayuri Toujou – một nữ kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ thời Edo 150 năm trước kia. Kurogane Hiroto – Một học sinh trung học nổi tiếng là có trí thông minh tuyệt vời nhưng lại siêu dở về thể thao. Sau khi phát hiện cậu có một đôi mắt thần kỳ, Sayuri đã chọn cậu làm truyền nhân cho môn phái Mai Hoa Kiếm dù cho cậu có phản đối kịch liệt đến đâu. Nhưng Hiroto lại không ngờ rằng đây lại chính là một cơ hội đổi đời cho cậu – Một huyền thoại mới về kiếm sĩ hoa anh đào …


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kurogane 65 Knight Group 12.04.2014 Kurogane 64 Knight Group 30.03.2014 Kurogane 63 Knight Group 16.02.2014 Kurogane 62 Knight Group 13.02.2014 Kurogane 61 Knight Group 11.01.2014 Kurogane 60 Knight Group 1.01.2014 Kurogane 59 Knight Group 8.12.2013 Kurogane 58 Knight Group 4.12.2013 Kurogane 57 Knight Group 28.11.2013 Kurogane 56 Knight Group 24.11.2013 Kurogane 55 Knight Group 18.11.2013 Kurogane 54 Knight Group 13.11.2013 Kurogane 53 Knight Group 4.11.2013 Kurogane 52 Knight Group 26.10.2013 Kurogane 51 Knight Group 16.10.2013 Kurogane 50 Knight Group 16.10.2013 Kurogane 49 Knight Group 16.10.2013 Kurogane 48 Knight Group 16.10.2013 Kurogane 47 Knight Group 16.10.2013 Kurogane 46 Knight Group 16.10.2013 Kurogane 45 Knight Group 16.10.2013 Kurogane 44 Knight Group 16.10.2013 Kurogane 43 Knight Group 16.10.2013 Kurogane 42 Knight Group 16.10.2013 Kurogane 40 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 39 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 38 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 37 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 36 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 35 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 34 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 33 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 32 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 31 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 30 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 29 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 28 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 27 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 26 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 25 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 24 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 23 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 22 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 21 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 20 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 19 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 18 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 17 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 16 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 15 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 14 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 13 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 12 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 11 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 10 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 9 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 8 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 7 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 6 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 5 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 4 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 3 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 2 [K]iva 16.10.2013 Kurogane 1 [K]iva 16.10.2013