Kurohime

Tên khác: Black Princess, Magical Gunslinger Kurohime, Mahou Tsukai Kurohime

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 5.5 - Hoàn thànhKurohime là một nàng phù thủy khêu gợi với khả năng điều khiển những khẩu súng phép thuật. Cô phải hứng chịu một lời nguyền vì đã dám thách thức thánh thần và bị biến thành một cô bé với cái tên Himeko. Cô chỉ có thể trở lại hình dạng trước đây của mình khi cô có được một tình yêu. Tuy nhiên, tìm kiếm tình yêu trong một thế giới đầy yêu ma không bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kurohime 85 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 84 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 83 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 82 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 81 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 80 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 79 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 78 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 77 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 76 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 75 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 74 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 73 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 72 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 71 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 70 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 69 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 68 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 67 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 66 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 65 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 64 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 63 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 62 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 61 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 60 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 59 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 58 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 57 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 56 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 55 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 54 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 53 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 52 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 51 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 50 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 49 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 48 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 47 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 46 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 45 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 44 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 43 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 42 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 41 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 40 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 39 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 38 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 37 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 36 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 35 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 34 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 33 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 32 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 31 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 30 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 29 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 28 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 27 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 26 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 25 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 24 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 23 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 22 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 21 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 20 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 19 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 18 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 17 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 16 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 15 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 14 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 13 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 12 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 11 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 10 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 9 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 8 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 7 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 6 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 5.5 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 5 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 4 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 3 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 2 hamtruyen.com 16.10.2013 Kurohime 1 hamtruyen.com 16.10.2013